Overleg vliegroutes maat voor niets

De kans is groot dat de Vlaamse regering morgen opnieuw een belangenconflict zal inroepen tegen de strengere Brusselse geluidsnormen voor vliegtuigen. De betrokken ministers van het Brussels, Vlaams en Waals Gewest hebben vanmorgen samengezeten met federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR). Maar dat heeft geen resultaat opgeleverd. Brussel legde opnieuw het plan van donderdag op tafel en dat werd opnieuw door Vlaanderen afgeketst omdat de hinder eenzijdig op Vlaanderen zou terechtkomen.

De bevoegde ministers kwamen vanmorgen bijeen op het kabinet van minister Bellot, maar gingen al na een uur zonder akkoord uiteen.

De Brusselse ministers Céline Frémault (CDH) en Didier Gosuin (DéFi) zouden opnieuw het voorstel op tafel hebben gelegd om de Kanaalroute te schrappen en vluchten boven de zogenoemde bocht van Brussel (Schaarbeek, Elsene, Etterbeek) te verbieden voor 7 uur 's ochtends. In ruil zou Brussel de huidige, minder strenge toepassing van de geluidsnormen voortzetten.

Maar voor Vlaanderen was en blijft dat onaanvaardbaar. In het huidige voorstel is er te weinig oog voor de spreiding van de hinder, klinkt het. "Wij hadden gehoopt dat er ook vanuit het federale niveau iets op tafel zou worden gelegd", zegt Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). "Het is het federale niveau die een vliegwet moet opstellen, maar dat was er ook vanmorgen niet."

"Het Brusselse voorstel houdt onder meer in dat er veel meer vluchten zouden zijn over de Vlaamse rand en over Vlaanderen. Dat is voor ons niet aanvaardbaar. Er moet een evenwichtige spreiding zijn om de economische toekomst van de luchthaven veilig te stellen en te maken dat de overlast die ermee gepaard gaat op een eerlijke, billijke, objectieve manier gespreid wordt."

Vlaanderen heeft isolatieplan klaar

Volgens Schauvliege ligt er aan Vlaamse zijde nochtans wel degelijk een geluidsactieplan klaar voor de luchthaven van Brussel. Het Vlaamse plan uit 2015, dat teruggrijpt naar de hoofdlijnen van het plan-Schouppe, bevat onder meer een ambitieus isolatieplan voor de woningen die onder de vliegroute liggen. Maar zolang er geen duidelijkheid is over de vliegroutes en het gebied dat hinder zal ondervinden, kan het plan ook niet worden uitgevoerd, klinkt het.

"Het is hoog tijd dat er een federale vliegwet komt en een samenwerkingsakkoord met de verschillende gewesten en het federale niveau zodat er voor lange termijn duidelijkheid is", stelt de minister.

Morgen om 8 uur komt het overlegcomité van de verschillende regio's in ons land opnieuw bijeen over de zaak. Als daar ook geen akkoord wordt gevonden, zal Vlaanderen opnieuw een belangenconflict uitroepen.

Daardoor wordt opnieuw 60 dagen tijd gekocht om een oplossing te vinden. "Het is belangrijk dat het om een oplossing gaat die duidelijkheid en stabiliteit met zich meebrengt zodat iedereen aan de slag kan gaan om de hinder zoveel mogelijk te reduceren", aldus nog Schauvliege.

"Brussel moet dringend verantwoordelijkheid opnemen"

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) toonde zich in Het Nieuws van VTM niet verwonderd dat het overleg over de geluidsnormen op niets was uitgedraaid. Het voordeel van een nieuwe bevriezingsperiode door een belangenconflict is volgens hem dat er nu opnieuw overlegd kan worden achter gesloten deuren. Bourgeois haalde ook uit naar Brussels minister Frémault die volgens hem de zaak te veel uitspeelt in de media.

Hij herhaalde dat Vlaanderen bereid is naar een oplossing te zoeken en "bepaalde zeer constructieve voorstellen" zal neerleggen en hij riep de Brusselse regering op haar verantwoordelijkheid te nemen, zodat "de lusten en de lasten" van de nationale luchthaven verdeeld kunnen worden.

Bourgeois verwees naar de positieve effecten van de nabijheid voor de internationale uitstraling van de hoofdstad en de werkgelegenheid. "It takes two to tango", aldus de minister-president.

Meest gelezen