Bracke: "Voortaan druk ik alle rekeninguittreksels af"

Siegfried Bracke was niet zeker of hij nog een vergoeding kreeg van Telenet omdat hij dat niet meteen terugvond via elektronisch bankieren. Zo verklaart de N-VA'er waarom hij niet eerder heeft gezegd dat hij geen facturen meer heeft gestuurd naar het bedrijf sinds hij Kamervoorzitter is. Op zijn laatste gemeenteraad als voorzitter van de Gentse N-VA-fractie stelde Bracke ook voor om de intercommunales in kaart te brengen. Dat voorstel werd unaniem goedgekeurd.

Bracke verraste gisteren vriend en vijand door - tijdens het aankondigen van zijn terugtrekking als Gents N-VA-kopman - ook te verkondigen dat hij geen facturen meer heeft gestuurd naar Telenet sinds hij Kamervoorzitter is geworden in het najaar van 2014.

Vorige week nog - toen de commotie rond zijn adviseursrol bij Telenet losbrak - wou Bracke eerst niet vertellen hoeveel hij verdiende als adviseur bij Telenet. Toen bleek dat dat 12.000 euro bruto per jaar opleverde, trok de Kamervoorzitter zich terug uit de adviesraad van Telenet, naar eigen zeggen om het imago van poenschepper te vermijden.

Maar uiteindelijk is dus gebleken dat Bracke niets meer liet factureren sinds hij Kamervoorzitter is geworden. In de marge van de Gentse gemeenteraad gisteravond zei Bracke dat die onduidelijkheid te wijten was aan het feit dat hij van bank veranderd was en enkel nog elektronische afschriften bekeek. Daarom was hij eerst niet zeker of de betalingen door Telenet nu gestopt waren of niet.

"Had ik een vergoeding gekregen, dan had ik het zeker geweten. Maar net omdat ik het niet kreeg, heb ik getwijfeld." Daarnaast wilde Bracke rekening houden met de vertrouwelijkheidsclausule.Het voorval leerde hem naar eigen zeggen een les. "Voortaan druk ik alle rekeninguittreksels terug af."

Bracke tegen Termont: "U kan alles verkopen, ook onwaarheden"

Het zijn woelige dagen in Gent en gisteren nam Kamervoorzitter Bracke afscheid als fractieleider van de N-VA in de Arteveldestad. Hij opende zijn toelichting met een spreuk: "What doesn't kill you, makes you stronger. Als je wonden hebt, maar je gaat er niet aan dood, daar word je sterker van."

Bracke haalde bij zijn laatste gemeenteraad ook uit naar zijn politieke tegenstanders. Toen hij herhaalde dat hij geen vergoeding van Telenet meer heeft ontvangen sinds hij Kamervoorzitter is, richtte Bracke zich rechtstreeks tot burgemeester Daniël Termont. "Dat is iets anders dan het verhaal dat u met brio in de markt hebt gezet. U kan alles verkopen, ook onwaarheden", verweet Bracke de SP.A-politicus.

De huidige Kamervoorzitter haalde voorts uit naar voormalig Kamervoorzitter André Flahaut (PS), die volgens hem wel zou bijgeklust hebben, en meent dat er sprake kan zijn van belangenvermenging. Ook zal het Bracke naar eigen zeggen niet verwonderen dat de Publipart-affaire nog meer "slachtoffers" zal maken.

Intercommunales in kaart brengen

Op de laatste zitting had Bracke nog een vraag voor de meerderheid in Gent van SP.A, Groen en Open VLD. Hij wil voor de zomer een antwoord of het kan met minder mandaten van politici in intercommunales. Daarom wil hij alle intercommunales en aanverwante structuren in kaart brengen en laten onderzoeken. Met een amendement ging de meerderheid verder op het voorstel van Bracke, dat uiteindelijk unaniem werd aangenomen.

De cel Verzelfstandiging moet nu voor elk intergemeentelijk samenwerkingsverband in kaart brengen wat het doel is, of die van publiek belang in het algemeen of voor Gent in het bijzonder is, of het opportuun is de samenwerking te stoppen of verder te zetten, en tot slot hoe er bestuurd wordt, hoeveel mandaten er zijn, tegen welke vergoeding en of dit eventueel verminderd kan worden. Het rapport zou in mei besproken worden in de commissie zelfstandigheid.

Meest gelezen