Telenet bevestigt: Bracke werd niet uitbetaald in 2015 en 2016

Siegfried Bracke (N-VA) heeft sinds begin 2015 geen geld ontvangen van Telenet. Dat heeft hij zelf verklaard op een persconferentie. "Ik ben naar alle waarschijnlijkheid de eerste Kamervoorzitter die niet bijverdiende in de privé." Telenet bevestigt aan onze redactie dat het bedrijf inderdaad geen facturen heeft gekregen voor 2015 en 2016 en hem dus niet heeft uitbetaald.

Op een inderhaast bijeengeroepen persconferentie - waar overigens Elke Sleurs werd voorgesteld als nieuwe fractieleider én lijsttrekker van N-VA in Gent - kwam Bracke nog even terug op de heisa die is ontstaan rond zijn functie in de adviesraad van Telenet.  

SP.A-Kamerlid Peter Vanvelthoven bracht namelijk uit dat Bracke voor die functie 12.000 euro per jaar kreeg en daarbij nog eens 2.000 euro per advies. De Kamervoorzitter wilde daar lange tijd niet op ingaan en noemde de vergoeding die hij ontving "privé". Na een tumultueuze Gentse gemeenteraad nam Bracke ontslag bij Telenet, maar de storm ging niet liggen. 

Mandatenverklaring

"Ik wil een paar dingen zeggen over mijn relatie met Telenet", zei Bracke op de persconferentie. "Daarover zijn met enige ijver verhalen verspreid die op een zeer gespannen voet staan met de werkelijkheid."

Zo benadrukt Bracke dat hij zijn rol bij Telenet wel degelijk heeft aangehaald in zijn mandatenverklaring, "ook al moest dat niet". "En dat ondanks de vertrouwelijkheidsovereenkomst die alle leden van de adviesraad hebben ondertekend en waarin staat dat alle leden moeten zwijgen over de werkzaamheden en vanzelfsprekend ook over de vergoeding."

"Toen collega in de Kamer en ook in de adviesraad Vanvelthoven die vertrouwelijkheid heeft geschonden, was het absoluut naïef van mij om vertrouwelijkheid te respecteren. Dat verwijt neem ik ten volle aan."

"0 euro"

Maar dat is niet het enige waar fouten over zijn verspreid, zegt Bracke. "Ik ben op 14 oktober 2014 Kamervoorzitter geworden. Voor dat jaar is er een factuur verzonden naar Telenet. Dat was de laatste. Er is geen factuur geweest voor 2015, er is geen factuur voor 2016 en er zal uiteraard ook geen factuur komen voor 2017. Er is met andere woorden geen factuur voor de volle jaren dat ik de Kamer heb voorgezeten. Voor die bewuste jaren was mijn inkomen uit Telenet 0 voor wat ze de "forfaitaire vergoeding" noemden en ook 0 voor adviezen en contacten en wat dan ook."

"Meer nog", gaat Bracke voort, "bij nader toezien ben ik naar alle waarschijnlijkheid de eerste Kamervoorzitter in jaren die niet bijverdiende in de privé. Mijn voorgangers - waar ik alle respect voor heb - hebben bijverdiend in de privé, ik had geen bijverdienste in de privé."

Telenet bevestigt aan onze redactie het verhaal van Bracke. Voor 2015 en 2016 heeft het bedrijf geen facturen ontvangen van de Kamervoorzitter en hij is in die jaren dan ook niet uitbetaald.

Bracke kreeg van Telenet dus geen geld in die twee volle jaren dat hij Kamervoorzitter was. Uit verschillende bronnen binnen de N-VA horen we echter dat Bracke die facturen voor 2015 en 2016 niet bewust heeft tegengehouden, maar dat hij het gewoon vergeten was om ze uit te schrijven.

Meest gelezen