"Arts moet beslissen over medische regularisatie"

Aan het hoofd van de medische afdeling van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) moet een arts komen in plaats van een administratief medewerker. Dat heeft de federale ombudsman gezegd in een parlementaire hoorzitting over medische regularisaties.

Aanleiding voor de hoorzitting was een verslag van federaal ombudsman Guido Herman over medische regularisatie enkele maanden geleden. Zijn oordeel was erg streng. Herman had het onder meer over "uiteenlopende behandelingstermijnen die onaanvaardbare risico's met zich mee kunnen brengen", maar twijfelde ook aan de kwaliteit van de medische evaluatie door de DVZ-arts. "De omstandigheden waarin de artsen werken, laten niet altijd toe om te handelen volgens de medische deontologie", luidde het.

Volgens Herman moet aan het hoofd van de medische afdeling van DVZ een arts komen in plaats van een administratief medewerker. Om willekeur tegen te gaan, is expertise noodzakelijk, zegt de ombudsman. "We moeten met de artsen intern een dienst kunnen organiseren, structureel te overleggen. We moeten de artsen toestaan dat ze een beroep doen op specialisten als ze daar de nood toe zien. Ze moeten contact kunnen hebben met de behandelende artsen, enzovoort. Dat is de enige manier om naar een gedragslijn te komen die willekeur vermijdt."

Medische regularisatie kan je aanvragen als je ernstig ziek bent en de behandeling die je nodig hebt, niet beschikbaar of toegankelijk is in je land van herkomst. Vorig jaar kregen 274 zwaar zieke mensen toestemming om in België te blijven voor een medische behandeling. In 2015 waren het er 284. Het overgrote deel van de aanvragen voor medische regularisatie wordt geweigerd.

Meest gelezen