"Bedrijven zijn transparant, politiek hinkt achterop"

De voorbije dagen is er heel wat te doen geweest rond (het gebrek aan) ethiek en transparantie over de mandaten van politici bij privébedrijven. Maar hebben die bedrijven die politici inhuren zelf ook geen boter op het hoofd? VRT Nieuws vroeg het aan enkele experts "maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)".

Mogen verkozen politici advies geven aan of een zitje hebben in de raden van bestuur van bedrijven? De roep naar meer transparantie en deontologie klinkt de voorbije dagen luid. Critici vrezen namelijk dat zulke samenwerkingsverbanden tussen politiek en het bedrijfsleven kunnen leiden tot lobbywerk en belangenvermenging.

"In elk geval is een dialoog tussen bedrijven en politici wel degelijk noodzakelijk en belangrijk", zet Inge De Clerck (marketingspecialiste en expert maatschappelijk verantwoord ondernemen) het baken uit. "De politiek is zeker ook als vertegenwoordiger van het publiek een stakeholder ten opzichte van bedrijven zoals Telenet." "Of politici daarvoor moeten betaald worden en hoever ze kunnen gaan, is een andere vraag."

In farmabedrijven blijkt het alvast strikt gereguleerd. Daar is elke zweem van belangenvermenging verboden. "Maar de farma-industrie kan je wat dat betreft niet één op één vergelijken met de rest van het bedrijfsleven", stelt Inge Craninckx, specialiste MVO en marketing manager bij de industriële groep Atlas Copco. "Daar is de bescherming van de patiënten cruciaal en gaat het meestal over lange investeringen en terugbetalingen door de overheid."

"Bedrijven hebben al heel wat inspanningen gedaan"

Volgens Craninckx is het heus niet evident om zo maar over belangenvermenging te spreken, en worden bedrijven te vaak en onterecht met de vinger gewezen. "Cruciaal in deze hele discussie is transparantie. En in het algemeen hebben bedrijven de laatste jaren heel wat inspanningen gedaan in verband met maatschappelijk verantwoord ondernemen en transparantie."

Craninckx verwijst naar onafhankelijke audits, remuneratiecomités of de jaarverslagen van bedrijven. "Wat ik wil weten, kan ik daarin terugvinden. Bedrijven worden onder de loep genomen, maar ik zou niet weten waar ik zulke informatie over politici moet terugvinden. Als iedereen transparant is, is er geen probleem. Het is die politiek die achterop hinkt. Het is nu aan de overheid om een inhaalbeweging te doen qua transparantie", aldus de expert maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Overigens kunnen ook burgers nog wat leren van de responsabiliteit van bedrijven, vindt Inge Craninckx. "Verschillende burgers hebben namelijk een dubbele standaard. Ze geven kritiek op bepaalde praktijken en producten, maar liggen er zelf niet wakker van als het op hun eigen portemonnee aankomt."

"Telenet is transparant geweest"

In de zaak rond Kamervoorzitter Siegfried Bracke die jarenlang advies heeft gegeven aan Telenet, heeft het bedrijf overigens "redelijk transparant" gerapporteerd, oordeelt Craninckx.

Zij denkt dan ook niet dat Telenet imagoschade heeft opgelopen. "Overigens, Volkswagen zag de maanden dan het uitbreken van Dieselgate een recordomzet. En dat was nog een veel groter schandaal."

Meest gelezen