Brussel houdt voet bij stuk: geluidsboetes vanaf middernacht

Het Brussels Gewest zal vanaf middernacht de strenge geluidsnormen boven de hoofdstad laten gelden en overtredende luchtvaartmaatschappijen dus boetes opleggen, ondanks het Vlaams belangenconflict. Volgens de Brusselse regering is dat belangenconflict niet rechtsgeldig. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) zegt dat Brussel een belangenconflict niet zomaar kan tegenhouden.

Brussels minister-president Rudy Vervoort (PS) en minister van Leefmilieu Céline Fremault (CDH) hebben naar eigen zeggen juridisch advies ingewonnen en zeggen dat het nieuwe belangenconflict dat de Vlaamse regering vanmorgen heeft ingeroepen de rechtsstaat schendt. Ze verwijzen naar de wet op de staatshervorming van 9 augustus 1980, die bepaalt dat een belangenconflict niet twee keer voor hetzelfde probleem kan worden ingeroepen.

Ze roepen premier Charles Michel (MR) op de rechtsstaat te laten respecteren en het nieuwe Vlaamse belangenconflict te verwerpen. Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) wordt opgeroepen werk te maken van een vliegwet met rechtvaardige vliegroutes, waarbij de internationale geluids- en veiligheidsnormen worden gerespecteerd.

Brussel herhaalt dat er vanaf middernacht boetes zullen worden opgelegd voor vliegtuigen die de Brusselse geluidsnormen overschrijden.

"Boetes zonder rechtsgrond"

De Vlaamse regering zegt dat Brussel geen belangenconflict kan tegenhouden. "Als zij boetes uitschrijven, zijn die zonder rechtsgrond", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N)VA).

"Alle betrokken partijen - zowel Brussels Airport als de luchtvaartmaatschappijen - kunnen zich perfect tot de rechtbank wenden als ze toch beboet worden", aldus Weyts. "Ze kunnen aanvoeren dat er geen rechtsgrond is  omdat er en belangenconflict is."

Dat de Brusselse regering het belangenconflict naast zich neerlegt is volgens Weyts "totaal ongezien". "Ik herinner bij BHV, waar de Franstaligen vier of vijf belangenconflicten hebben ingeroepen. Dit gaat echter niet over symbolen, maar over jobs en over vliegroutes. En nu zoiets in het gedrang is, leggen ze de regels naast zich neer".

Meest gelezen