Gezondheidseconoom Lieven Annemans gaat op zoek naar uw geluk

Achterhalen wat de Belg gelukkig maakt en hoe al die factoren met elkaar zijn verbonden. Dat is het doel van een onderzoek dat gezondheidseconoom Lieven Annemans in opdracht van de universiteit van Gent gaat uitvoeren. In "Van Gils & Gasten" heeft hij zijn plannen toegelicht.

"Perspectieven op een gezond en gelukkig leven." Zo heet de leerstoel die Annemans aan de UGent heeft gekregen om meer te weten te komen over het algemene geluksgevoel van de Belg. "Het is de bedoeling meer inzicht te krijgen in alle factoren die geluk beïnvloeden", vertelt hij in "Van Gils & Gasten".

"We proberen al die complexe factoren in kaart te brengen. Het uiteindelijke doel is te achterhalen aan welke touwtjes beleidsmakers, werkgevers, onderwijs en zo meer moeten trekken om het gemiddelde geluk van de Belg te doen stijgen. De voorbije 15 jaar is dat gestagneerd. Wij willen het opdrijven én het verschil tussen wie het goed heeft en wie het niet goed heeft verkleinen."

Werk, relaties, gezondheid en geld

"We willen naar alle aspecten kijken, zoals bijvoorbeeld werk", gaat Annemans voort. "Relaties zijn eveneens een belangrijke factor. Uiteraard speelt ook gezondheid een grote rol, onder meer omdat dit bepaalt of iemand kan werken of niet."

Hoe zit het dan met geld? "Geld speelt een rol", geeft Annemans toe. "Mensen met een hoger inkomen zijn gemiddeld gelukkiger, maar slechts tot op een bepaald niveau. Uit onderzoek blijkt dat geluk stijgt tot een gezinsinkomen van 70.000 euro per jaar. Mensen die 100.000, 200.000 of 300.000 euro per jaar verdienen, zijn niet per se gelukkiger."

Concreet is Annemans van plan 1.000 Belgen te ondervragen over hun geluk. Het volledige gesprek kan u hieronder bekijken:

Meest gelezen