Videospeler inladen...

De zaak-Delphine Boël: bent u nog mee?

Koning Albert II krijgt geen gelijk van het Hof van Cassatie, waardoor de zaak opnieuw voor het Brusselse hof van beroep moet komen. Die laatste zal nu kunnen beslissen om de resultaten van de DNA-analyse vrij te geven en een uitspraak te doen over het vaderschap van de koning.  Het is een zoveelste stap in het proces. De zaak draait al 6 jaar rond dezelfde vraag: is koning Albert de biologische vader van Delphine? Het proces-Boël: in vraag en antwoord.

Waar gaat dit over? Over juridische erkenning van een vermeende biologische afstammingsband

Kunstenares Delphine Boël (47) zoekt via de rechtbank de juridische vaststelling van het feit dat zij de natuurlijke dochter van koning Albert II is. Zij beweert dat ze het resultaat is van een (16 jaar lange) affaire tussen barones Sybille de Selys Longchamps en Albert tijdens zijn huwelijk met koningin Paola. 

De bal gaat aan het rollen wanneer Delphine wordt genoemd in een biografie van Mario Danneels over Paola, in oktober 1999. Datzelfde jaar reageert Albert in zijn kersttoespraak. Hij spreekt over een "crisisperiode" in zijn huwelijk, maar zegt er ook bij dat "zij behoort tot het privéleven".

In 2013 laat Albert via zijn advocaat weten dat hij "de feiten niet toegeeft en weigert om beschouwd te worden als de vader van Delphine". Die reactie komt er nadat de barones een interview had gegeven aan de zender Vier.

In "Onze dochter heet Delphine" getuigt ze en haalt intieme vakantiefoto's, brieven en persoonlijke documenten aan. Wat volgens Alberts advocaat nog altijd niet bewijst dat hij de vader is. Koningskenner Mark Van den Wijngaert stelt dat Albert niet als dusdanig ontkent. "De waarheid is die van Sybille, maar we hebben het verhaal van Albert niet. We zien één bron, dan kun je moeilijk zeggen: dít is de waarheid."

Wat is de stand van zaken in dit proces? 

Delphine Boël was 6 jaar geleden naar de rechter gestapt om het vaderschap van Jacques Boël te verwerpen, en koning Albert II te erkennen als haar echte vader. Jacques Boël onderging in 2013 al vrijwillig een DNA-test. Daaruit bleek dat hij niet haar biologische vader was.

De rechtbank oordeelde tegelijk dat Jacques Boël zich altijd heeft gedragen als Delphines vader: ze draagt zijn naam, en groeide op in zijn gezin. Daarom was hij volgens de rechtbank wel haar wettelijke vader.

Maar het hof van beroep heeft nadien toch anders geoordeeld en stelt dat Jacques Boël helemaal haar vader niet is: biologisch noch wettelijk. De bal ligt daardoor meteen in het kamp van Albert II.  De koning moest binnen de drie maanden een DNA-staal afgeven om aan te tonen of hij de vader van Delphine is of niet. Er werden zelfs dwangsommen opgelegd van 5.000 euro per dag dat de koning zijn DNA niet afstond.

Eind mei van dit jaar besliste de koning om zijn DNA toch af te staan voor analyse, maar ging wel in cassatieberoep tegen de uitspraak. Daardoor werden de resultaten van het onderzoek verborgen gehouden tot na de uitspraak van het Hof van Cassatie. Daar werd uiteindelijk beslist om de koning geen gelijk te geven en de zaak opnieuw naar het hof van beroep te sturen. Die zal nu kunnen beslissen om de resultaten van de DNA-analyse vrij te geven en een uitspraak te doen over het vaderschap van de koning. 

Wat bij erkenning? Vier en geen drie erfgenamen

Als het tot een juridische vaststelling komt van het vaderschap van Albert, dan heeft Delphine recht op een erfenis. Voor Delphine is het altijd te doen geweest om de erkenning als dochter, naar eigen zeggen niet om het geld. Toch deelt ze in de centen als de rechter haar gelijk geeft.

Delphine kan haar aandeel opeisen. De nalatenschap van Albert wordt dan in vier gedeeld en niet langer in drie (Filip, Laurent, Astrid). Zo nodig moet er opnieuw worden verdeeld. Of ze de titel van prinses kan krijgen, daarover zijn experts het niet eens.

VIDEO: bekijk hieronder een overzicht van de zaak-Delphine Boël

Videospeler inladen...

VIDEO: de zaak-Delphine Boël in "Terzake"

Videospeler inladen...

Meest gelezen