Video player inladen ...

Het proces-Delphine Boël: bent u nog mee?

Koning Albert II moet DNA afstaan in de zaak rond Delphine Boël. Dat heeft het hof van beroep beslist. Het is een zoveelste stap in het proces. De zaak draait al vijf jaar rond dezelfde vraag: is koning Albert de biologische vader van Delphine? Het proces-Boël: in vraag en antwoord.

Waar gaat dit over? Over juridische erkenning van een vermeende biologische afstammingsband

Kunstenares Delphine Boël (47) zoekt via de rechtbank de juridische vaststelling van het feit dat zij de natuurlijke dochter van koning Albert II is. Zij beweert dat ze het resultaat is van een (16 jaar lange) affaire tussen barones Sybille de Selys Longchamps (foto) en Albert tijdens zijn huwelijk met koningin Paola. 

De bal gaat aan het rollen wanneer Delphine wordt genoemd in een biografie van Mario Danneels over Paola, in oktober 1999. Datzelfde jaar reageert Albert in zijn kersttoespraak. Hij spreekt over een "crisisperiode" in zijn huwelijk, maar zegt er ook bij dat "zij behoort tot het privéleven".

In 2013 laat Albert via zijn advocaat weten dat hij "de feiten niet toegeeft en weigert om beschouwd te worden als de vader van Delphine". Die reactie komt er nadat de barones een interview had gegeven aan Vier.

In "Onze dochter heet Delphine" getuigt ze en haalt intieme vakantiefoto's, brieven en persoonlijke documenten aan. Wat volgens Alberts advocaat nog altijd niet bewijst dat hij de vader is. Koningskenner Mark Van den Wijngaert stelt dat Albert niet als dusdanig ontkent. "De waarheid is die van Sybille, maar we hebben het verhaal van Albert niet. We zien één bron, dan kun je moeilijk zeggen: dít is de waarheid."

Wat is de stand van zaken in dit proces? 

De zaak zat tot vandaag bij het hof van beroep. Dat heeft geoordeeld dat Jacques Boël niet de wettelijke of biologische vader van Delphine Boël is, en beveelt koning Albert II om in de komende drie maanden een DNA-test te ondergaan.

Delphine Boël was naar de rechter gestapt om het vaderschap van Jacques Boël te verwerpen, en koning Albert II te erkennen als haar echte vader. Jacques Boël onderging in 2013 al vrijwillig een DNA-test. Daaruit bleek dat hij niet haar biologische vader was.

De rechtbank oordeelde tegelijk dat Jacques Boël zich altijd heeft gedragen als Delphines vader: ze draagt zijn naam, en groeide op in zijn gezin. Daarom was hij volgens de rechtbank wel haar wettelijke vader.

Maar het hof van beroep heeft nu anders geoordeeld en stelt dat Jacques Boël helemaal haar vader niet is: biologisch noch wettelijk. De bal ligt daardoor meteen in het kamp van Albert II.  De koning moet binnen de drie maanden een DNA-staal afgeven om aan te tonen of hij de vader van Delphine is of niet. Er is enkel nog cassatie mogelijk tegen de uitspraak.

En wat nu? "Dit gaat nog járen aanslepen"

Nu het wettelijke vaderschap van Jacques Boël definitief ontkend is, volgt de tweede stap in het proces: de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap van koning Albert.
 
Dit moet gebeuren door het DNA-staal dat het hof van beroep nu aan Albert vraagt. De koning kan echter weigeren een DNA-staal af te staan. Niemand kan daartoe gedwongen worden, maar als hij weigert kan dit in Alberts nadeel uitdraaien, want de rechter kan uit een onrechtmatige weigering, in combinatie met andere elementen van het dossier, "een feitelijk vermoeden van vaderschap" afleiden.
 

Neemt Albert het geheim mee in zijn graf? Misschien

In de procedure tot onderzoek naar het vaderschap kan Delphine zelfs na Alberts dood zijn DNA opvragen. Het deskundigenonderzoek kan ook gebeuren met genetisch materiaal van andere bloedverwanten, zoals prins Laurent, of bij koning Filip of prinses Astrid. Zij kunnen uiteraard ook weigeren.

Rest er Albert. Ook in afstammingszaken worden analyses gedaan post mortem en kunnen overledenen worden opgegraven of graftombes geopend om de nodige vaststelling te doen.

Wat bij erkenning? Vier en geen drie erfgenamen

Als het tot een juridische vaststelling komt van het vaderschap van Albert, dan heeft Delphine recht op een erfenis. Voor Delphine is het altijd te doen geweest om de erkenning als dochter, naar eigen zeggen niet om het geld. Toch deelt ze in de centen als de rechter haar gelijk geeft.

Delphine kan haar aandeel opeisen. De nalatenschap van Albert wordt dan in vier gedeeld en niet langer in drie (Filip, Laurent, Astrid). Zo nodig moet er opnieuw worden verdeeld. Of ze de titel van prinses kan krijgen, daarover zijn experts het niet eens.

VIDEO: bekijk hieronder een overzicht van de zaak-Delphine Boël

Video player inladen ...

VIDEO: de zaak-Delphine Boël in "Terzake"

Video player inladen ...