Maandag opnieuw verkeer mogelijk over getroffen spoor Leuven

In Leuven zijn de herstelwerkzaamheden begonnen aan de sporen die beschadigd werden door het ongeval van zaterdagmiddag even voorbij het station van Leuven. "Die werkzaamheden zullen in fasen gebeuren", aldus Frédéric Petit, woordvoerder van spoornetbeheerder Infrabel. Als alles volgens de planning verloopt, zullen er vanaf volgende maandag weer treinen kunnen rijden over het beschadigde traject, hoopt Infrabel.

"Er is schade over een lengte van 300 meter, maar eigenlijk gaat het om twee sporen en dus moet er eigenlijk in totaal infrastructuur over een lengte van 600 meter hersteld worden", zegt Frédéric Petit. Er is schade aan de sporen en de dwarsliggers, aan de palen en draden van de bovenleiding, en aan de stroom-, sein- en glasvezelkabels. Ook de zogenoemde TBL1+bakens (van het automatische stopsysteem) zijn beschadigd, en een tweetal wissels. Het werkplatform dat vlak bij de getroffen zone is geïnstalleerd, zal de komende week ter plaatse blijven en dienen als aanvoerhaven voor het materiaal dat nodig is om de herstellingen uit te voeren.

Na de toelating van het parket om de geteisterde zone na het ongeval opnieuw te mogen betreden, werden de rijtuigen de voorbije dagen geborgen en weggebracht. Daarna kon de schade aan de spoorinstallaties pas goed worden opgemeten. Vandaag is dan met de herstelwerkzaamheden begonnen. Dat houdt in dat de beschadigde sporen en infrastructuur worden opgebroken en dat er nieuwe kabels worden gelegd.

Planning herstelwerkzaamheden

Morgen zal er allerlei materiaal (sporen, dwarsliggers, ballast ... ) worden aangevoerd. Ook zullen de twee beschadigde wissels dan vervangen worden. Donderdag zullen twee nieuwe sporen met dwarsliggers worden gelegd met werktreinen. Er zullen ook nieuwe bovenleidingspalen geplaatst worden.

Vrijdag worden de sporen aaneengelast en zaterdag zal de bovenleidingsdraad worden afgerold over de getroffen (twee keer) 300 meter van het traject.

Zondag zal de herstelde infrastructuur getest worden. ls die test positief, dan volgt de toelating om opnieuw over de getroffen zone te rijden. Als er geen technische kink in de kabel komt, zal het spoorverkeer maandag kunnen hernomen worden over het getroffen traject.

Kostenplaatje?

Op de vraag of Infrabel een raming kan geven over hoeveel de schade bedraagt, kan Frédéric Petit nog niet antwoorden. "Het is nog veel te vroeg om hierover iets te zeggen, maar het zal wel een serieus kostenplaatje worden (herstelling van de schade aan de infrastructuur, inzet van materieel en personeel, gevolgen voor het treinverkeer ... ). De focus ligt nu op de herstelling van de beschadigde spoorinfrastructuur om zo snel mogelijk normaal treinverkeer mogelijk te maken."

Meest gelezen