Onderwijskoepels koele minnaars van standaardproeven

De grote onderwijskoepels zijn niet meteen te vinden voor standaardproeven in het onderwijs. Onderwijskenners van de Universiteit Antwerpen hadden gisteren gepleit voor de invoering van gelijkaardige toetsen die álle Vlaamse leerlingen moeten afleggen voor bepaalde basisvakken.
AMELIE-BENOIST / BSIP

Alle leerlingen in alle Vlaamse scholen op dezelfde momenten in hun schoolcarrière dezelfde proeven laten afleggen: dat is het opzet van standaardproeven. Die identieke toetsen zouden zowel op het einde van het lager onderwijs als na de verschillende graden van het secundair onderwijs worden georganiseerd. Niet voor alle vakken, maar enkel voor de "cruciale basisvakken", zoals talen en wiskunde.

Het grote voordeel van die gestandaardiseerde testen is dat leerlingen op een objectievere manier geëvalueerd kunnen worden. Alle Vlaamse leerlingen zouden immers met dezelfde norm worden vergeleken. Onder meer in Frankrijk bestaat het systeem - daar le bac - al. 

De grote onderwijskoepels lopen niet echt warm voor dat idee. Zowel het katholiek onderwijs als het gemeenschapsonderwijs zijn niet principieel tegen. Soortgelijke testen worden in bepaalde scholen al afgenomen, maar ze zijn niet verplicht en er bestaat geen gestandaardiseerde versie. Elke school kan een eigen versie inrichten, volgens zijn eigen pedagogisch project.

Nee, maar ...

 "We zijn zeker niet tegen standaardtoetsen, als maatstaf voor de interne kwaliteit van de scholen, maar ze mogen zeker niet dienen om de resultaten van leerlingen te gaan beoordelen", zegt Raymonda Verdijck van het gemeenschapsonderwijs. "Zo'n test is een momentopname die niet alles meet. Dergelijke testen mag zeker ook niet als uitgangspunt dienen om scholen met elkaar te gaan vergelijken."

Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs, wijst op de vrijheid van onderwijs, die verankerd is in onze grondwet. Hij vreest dat standaardproeven scholen gaan aanzetten tot een louter resultaatgerichte aanpak. 

"Er wordt vaak naar het buitenland verwezen, maar daar wordt meteen duidelijk dat bepaalde scholen er niet aan kunnen weerstaan om aan "teaching to the test" te doen. Het eigen pedagogische project verliest dan aan belang, tegenover het doel om hun leerlingen zo goed mogelijk door de testen te geraken. Vorming gaat over meer dan kinderen voorbereiden op één test", aldus Boeve.

Meest gelezen