Toenemend aantal klachten over discriminatie wegens handicap

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia heeft vorig jaar 20 procent meer dossiers geopend voor mogelijke discriminatie, haatspraak en haatdelicten. Opvallend is de grote stijging bij klachten over discriminatie wegens een handicap. "Dan gaat het vooral, in meer dan de helft van de gevallen, over niet toekennen van redelijke aanpassingen op de werkvloer", zegt Els Keytsman van Unia. Toch kan het ook anders, blijkt uit een getuigenis in "Het Journaal".

De stijging met 20 procent van het aantal dossiers dat Unia in 2016 opende, is veelbetekenend en was nooit eerder zo fors. "Hoewel deze cijfers enkel betrekking hebben op de activiteiten van Unia, geven ze toch informatie over feitelijke discriminatie in onze samenleving", zegt directeur Els Keytsman. Deze toename ziet Unia in alle domeinen en voor alle criteria. Uit de eerste analyses blijkt de stijging tegenover 2015 meer uitgesproken in twee domeinen: werk (met een stijging van 47 procent) en onderwijs (met een stijging van 25 procent).

De grootste stijging op het vlak van werk betreft dossiers over discriminatie op grond van leeftijd. In 2016 opende Unia 106 dossiers, een stijging met 126 procent. "Via dossiers die veel persaandacht kregen, hebben we deze problematiek onder de aandacht kunnen brengen en hebben we zo mensen wakker geschud. Leeftijdsdiscriminatie wordt nog altijd onderschat, niet ernstig genomen en - erger nog - bijna sociaal aanvaard", aldus Keytsman.

Een andere vorm van discriminatie die toeneemt en die deze eerste trends op de arbeidsmarkt bevestigt, is discriminatie op grond van de gezondheidstoestand van werknemers (50 dossiers in 2016, goed voor een stijging van 60 procent). "De andere wordt steeds vaker openlijk afgewezen. Racistische uitspraken en gedragingen komen almaar meer voor. De bedrijfswereld ontsnapt niet aan deze polarisatie van de samenleving", zegt Keytsman.

Grote stijging van klachten over discriminatie wegens handicap

Wat ook opvalt, is de grote stijging -met 58 procent- van klachten over discriminatie op het werk wegens een handicap. "We hebben 106 dossiers geopend, een stijging met 58 procent", zegt Els Keytsman. "Dan gaat het vooral, in meer dan de helft van de gevallen, over het al dan niet toekennen van redelijke aanpassingen op de werkvloer."

Die aanpassingen heeft de werkgever van Eline Muys wel gedaan. De jonge vrouw heeft dwerggroei en werkt al een half jaar als stafmedewerker bij het OCMW van Gent. Maar de zoektocht naar werk was niet makkelijk, getuigt ze in "Het Journaal":

Meest gelezen