Vlaams belangenconflict of Brusselse boetes: wie heeft gelijk?

Volgens grondwetspecialist Emmanuel Vandenbossche van de VUB kan het Brussels Gewest niet op eigen houtje een belangenconflict afwijzen en boetes opleggen voor vliegtuigen die de geluidsnormen overschrijden. Volgens hem komt het nu de premier toe om het overlegcomité bijeen te roepen, en het is het overlegcomité dat bij consensus de knoop moet doorhakken.

"Brussel kan een belangenconflict niet verwerpen", zegt Emmanuel Vandenbossche. "Het is premier Michel die moet oordelen of hij het belangenconflict op de agenda van het overlegcomité plaatst. Dat overlegcomité moet overigens in consensus oordelen, en dat wordt sowieso moeilijk als het Brusselse Gewest nee zegt." Het lijkt erop dat er mistgordijnen rond vliegtuiglawaai worden opgetrokken.

Zoals bekend heeft het overlegcomité in principe 60 dagen om de knoop door te hakken. Dat is overigens de reden waarvoor Vlaanderen een tweede belangenconflict inroept, namelijk om extra tijd te kopen voor bijkomend overleg. "De premier kan het overlegcomité natuurlijk ook bij hoogdringendheid bijeenroepen", weet Emmanuel Vandenbossche. "In theorie kunnen ze nog vandaag bijeenkomen, ten minste als iedereen zijn agenda kan aanpassen. Maar weet wel dat er mensen uit Namen en van de Duitstalige Gemeenschap moeten komen."

Volgens Brussel kan Vlaanderen geen twee opeenvolgende belangenconflicten voor hetzelfde probleem inroepen, maar de Vlaamse regering probeert dat te omzeilen door in de hoedanigheid van Vlaamse Gemeenschap op te treden. "Dat kan omdat het hier gaat over een politieke procedure", zegt Vandenbossche. "De bijzondere wet van 8 augustus 1980 bepaalt dat de Vlaamse Gemeenschap de bevoegdheden van het Vlaams Gewest in het Vlaams Gewest mag uitoefenen." Let wel: dat kan niet voor een juridische procedure - voor de raad van State bijvoorbeeld -, maar dat is hier niet het geval.

Hoe dan ook kan het Brusselse Gewest volgens Vandenbossche niet soloslim gaan spelen. Onze redactie heeft vernomen dat het overlegcomité overmorgen bijeenkomt.

Meest gelezen