Vlaanderen vindt uitweg om nieuw belangenconflict rond geluidsnormen in te dienen

De Vlaamse regering geeft haar fiat om een nieuw belangenconflict in te dienen in het dossier van de Brusselse geluidsnormen. Vlaanderen had gisteren al laten weten dat die stap er zou komen, omdat een akkoord voorlopig uitblijft. Omdat een tweede opeenvolgend belangenconfict niet kán, treedt de Vlaamse regering nu als gemeenschapsregering op.

Het belangenconflict is intussen effectief ingediend bij het Overlegcomité, het orgaan van de verschillende regeringen in België. Daardoor wordt de verstrenging van de Brusselse geluidsnormen opnieuw voor 60 dagen opgeschort. Zo krijgen de verschillende regeringen in ons land extra tijd om tot een gedragen oplossing te komen in dit dossier.

Opmerkelijk is dat de regering-Bourgeois het conflict heeft ingediend als gemeenschapsregering en dat ze niet de oorspronkelijke geluidsnormen van 1999 viseert, zoals vorige week was aangekondigd. Ze volgt dus een andere procedure dan eerst aangekondigd. "We hebben gekozen voor een piste die ook is gebruikt in het BHV-dossier", zo klinkt het in Vlaamse regeringskringen.

"Het belangenconflict slaat op de beslissing van de Brusselse regering van vorig jaar om de tolerantiedrempel af te schaffen", verduidelijkt de woordvoerder van minister-president Geert Bourgeois (N-VA). Dat kán volgens hem omdat de Vlaamse regering deze keer optreedt in haar hoedanigheid van gemeenschapsregering. "Ik herinner eraan dat het belangenconflict tot doel heeft tot een billijke verdeling van de geluidsoverlast te komen." 

Nieuw voorstel

Volgens De Tijd heeft federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) een eerste voorstel klaar voor de verdeling van de lusten en lasten op Zaventem. In dat voorstel zit ook de langverwachte vliegwet. Ook langs Vlaamse kant zou er een voorstel tot compromis uitgewerkt zijn. "Wat dat compromis inhoudt, wil ze nog niet kwijt. Vlaanderen zal het ook pas op de onderhandelingstafel leggen 'als Brussel bereid is om mee te delen in de lasten'", staat te lezen in De Tijd.

Wat voorafging

De betrokken ministers van het Brussels, Vlaams en Waals Gewest hebben samen met federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) al verschillende keren vergaderd over het dossier van de nieuwe Brusselse geluidsnormen. Vorige week heeft Brussel een nieuw plan op tafel gelegd. Vlaanderen heeft dat voorstel afgeketst, omdat de hinder voor de omwonenden van de luchthaven zich (opnieuw) te veel aan Vlaamse kant zou situeren.

Vlaanderen kondigde toen al aan dat er een nieuw belangenconflict zou worden ingeroepen. Volgens Brussel was dat niet mogelijk. Een regio kan namelijk niet twee keer een belangenconflict inroepen tegen eenzelfde wet. Vlaanderen zou dit omzeilen door een andere procedure in te roepen, wat vandaag effectief is gebeurd. Hierdoor wordt de verstrenging van de geluidsnormen opnieuw voor 60 dagen opgeschort. Die vorige periode liep vandaag af.

Meest gelezen