Dood van fietsertje is geen ongeval, maar grove nalatigheid van bevoegde instanties - C. Depamelaere

De dood van het jonge fietsertje in Brugge is geen ongeval, maar een grove nalatigheid van de bevoegde infrastructuurinstanties. Tot die conclusie komt sport- en huisarts Christophe Depamelaere. Jaren geleden was hij spoedarts, en ook vandaag is hij als korpsarts van de brandweer in Wingene vaak als eerste ter plaatse bij verkeersongelukken. "Hou vrachtwagens weg uit de dorpskern", stelt hij duidelijk.

Christophe Depamelaere is sport- en huisarts en werkt ook als korpsarts van de brandweer in Wingene. Jaren geleden was hij spoedarts.

De vrachtwagen is zowat de natuurlijke vijand van de fietser. Dat komt duidelijk naar voren in het "Themarapport vrachtwagenongevallen BIVV 2007" en "Themarapport fietsongevallen BIVV 2007". Uit de rapporten blijkt ook dat het probleem van de dode hoek quasi onoplosbaar is, en vooral dat kruispunten/oversteken van secundaire wegen tekenen voor de helft van de dodelijke ongevallen.

Wat concludeer ik als goede verstaander uit die vaststellingen?

  1. Vrachtwagens horen op de snelweg. Niet in dorpskernen, en al helemaal niet in de buurt van scholen.
  2. Onbeveiligde oversteken voor fietser(tjes) op secundaire wegen zijn absoluut te mijden. Zijn ze toch onvermijdelijk, dan moeten ze toch minstens met een stoplicht worden beveiligd.
  3. Vrachtwagens laten zigzaggen tussen alternerende wegversmallingen om de snelheid te beperken, verzwaart alleen maar het dodehoekprobleem. Ook alternerende reeksen geparkeerde voertuigen, waartussen dan ook nog fietsers horen te laveren, is totaal ondoordacht.

Maar wat doet onze overheid?

1. Hoewel Kris Peeters als verkeersdeskundige vooraf al wist te voorspellen dat het rekeningrijden onze dorpscentra en invalswegen nog meer met doorgaand vrachtverkeer zou terroriseren, liet men na hieraan te remediëren. Nochtans is een remedie mogelijk. Rekeningrijden zou uitgebreid moeten worden naar dorpskernen en secundaire wegen. Passages daar zou men moeten ontraden door hiervoor een hogere vergoeding te voorzien.

Het vermijden van dure snelwegen brengt een gemiddelde KMO al snel 100 euro per week per vrachtwagen op. Een kostenbesparing van 5.000 euro per jaar in de transportsector, waar iedere centiem telt, is geen peulschil.

2. Het realiseren van een zeer dodelijk fietstraject langsheen N370 in Beernem-Wingene, inbegrepen een zevental (totaal onbeveiligde) oversteken voor schoolgaande fietsertjes tussen een snelle stroom doorgaand vrachtverkeer, overigens destijds ontworpen door huidig minister van Onderwijs Hilde Crevits blijkt anno 2017 nog altijd mogelijk.

3. Wat bezielt "verkeersexperten" om snelheidsreducties te realiseren door dodehoekproblemen met verplicht zigzaggen van vrachtwagens op de spits te drijven en hierdoor schoolgaande fietsertjes aan manifest levensgevaar te onderwerpen?

Politierechters moeten ook inrichtende diensten aansprakelijk stellen

Vlaanderen beschikt met het Vademecum Fietsvoorzieningen over een uitstekend instrument om fietstrajecten voor onze schoolgaande jeugd sluitend te beveiligen, alleen worden ze systematisch weggelachen.

Als arts word je geresponsabiliseerd voor een dodelijk ongeluk, maar als het om mobiliteit gaat, worden de bevoegde diensten -burgemeesters noch ministers- voor hun verantwoordelijkheid gesteld. 

Als bezorgde burger zou ik willen verzoeken dat de politierechters voortaan bij elk ongeval ook de inrichtende diensten mede aansprakelijk stellen en indien nodig veroordelen.

Hiervoor verzoek ik als bezorgde burger, dat onze politierechters voortaan bij elk ongeval ook de verantwoordelijke inrichters mede aansprakelijk stellen en indien nodig veroordelen.

Meest gelezen