Inkomsten gedeputeerde Versnick fors hoger dan hij zelf toegaf

Open VLD Gent heeft de vergoedingen van haar mandatarissen bekendgemaakt. De Gentse liberalen volgen de SP.A en Groen, die vorige week exact hetzelfde deden na de heisa rond Publipart en het ontslag van schepen Tom Balthazar (SP.A). Het overzicht van de inkomsten uit de verkozen mandaten en de daaruit afgeleide mandaten bestaat uit nettobedragen per jaar, na partijafdracht, berekend op basis van fiscale fiches uit 2015. Het inkomen van provinciaal gedeputeerde Geert Versnick blijkt nog heel wat hoger te liggen dan hij zelf had aangegeven.

Gemeenteraadslid en Oost-Vlaams gedeputeerde Geert Versnick bleek in 2015 de grootste verdiener. Hij verdiende in totaal 88.945,27 euro, en daarbij komt nog een een forfaitaire kostenvergoeding van 24.098,76 euro, verbonden aan het ambt van gedeputeerde. Samen is dat 113;077 euro, of 9.420,34 euro per maand. Vorige week had Versnick het op Radio 1 over een maandelijks nettobedrag van 5.850 euro, wat hij zaterdag in De Tijd corrigeerde naar 6.500 euro. Uiteindelijk blijkt het dus nog om veel meer te gaan.

Zoals bekend had Versnick tot eind juni 2016 ook nog een bestuurdersfunctie bij Optima Group, de holding boven de failliet verklaarde bank. Van 1 oktober 2014 tot 21 juni 2016 was hij ook bestuurder bij projectontwikkelaar Land Invest Group, waarvan hij voor 2015 geen aangifte deed bij het Rekenhof. In die mandatenlijst, gepubliceerd in het Staatsblad, staat ook nog een bezoldigd mandaat bij de NV LIG. Omdat die drie geen afgeleiden zijn uit een politiek mandaat, staan ze niet opgelijst in het overzicht van Open VLD Gent.

Eerste schepen en Vlaams Parlementslid Matthias De Clercq verdiende 66,161,11 euro, exclusief een forfaitaire vergoeding van 24.098,76 euro verbonden aan het mandaat van Vlaams Parlementslid.

Schepen Christophe Peeters is eervolle derde met een inkomen van in totaal 53.088,12 euro. Zijn naam is samen met die van SP.A-schepen Tom Balthazar genoemd in verband met de vergoeding die ze kregen bij Publipart. In het overzicht is te zien dat Peters daarvoor in 2015 10.050 euro kreeg.

Schepen Sofie Bracke ontving in 2015 45.086,12 euro.

Het volledige overzicht kan, u raadplegen op de website van Open VLD Gent.

Meest gelezen