Londense City waarschuwt: jobverlies door brexit gevaar voor financiële stabiliteit in heel Europa

Het verlies van Britse jobs in de financiële sector aan het Europese vasteland, vormt mogelijk een gevaar voor de Britse en Europese financiële stabiliteit. Dat schrijft de Britse krant The Guardian die verschillende topbankiers en zakenlui in de Londense City hierover interviewde. De verwachte golf van delokalisaties zal volgens die laatsten immers ook gevolgen hebben voor een resem van aanverwante bedrijven.
AFP or licensors

Verschillende banken waarschuwden in de aanloop van het referendum op 23 juni van vorig jaar al voor de gevolgen van een brexit. De Amerikaanse bank JP Morgan kondigde aan dat ze in dat geval mogelijk tot 4.000 van de 19.000 personeelsleden zou verhuizen naar het Europese vasteland.

En ook de grootste Britse bank, HSBC, zei dat ongeveer 1.000 werknemers zouden worden overgeplaatst naar zijn bestaande kantoren in Parijs. Een studie in opdracht van het consultancybedrijf PricewaterhouseCoopers ging nog een stap verder en waarschuwde voor een jobverlies van 100.000 jobs tegen 2020.

Gevaar voor instorten financieel ecosysteem

Dat er enkele duizenden jobs verloren zullen gaan, daar hadden ze zich in de City al min of meer bij neergelegd. Hoofdbankiers in het hart van de Britse economie maken zich nu veel meer zorgen over de gevolgen van de delokalisatiegolf op de rest van de economie. In de City werken niet enkel bankiers, de zogenoemde square mile herbergt nog een resem van aanverwante industrieën.

Douglas Flint, de topman van HSBC heeft het over "een ecosysteem", dat fund- en risk managers, liquiditeitsverschaffers, verzekeraars en kredietverschaffers met elkaar verbindt. "Allemaal doen ze hun voordeel bij de aanwezigheid van de anderen", aldus Flint die aandringt op duidelijke regels tussen de resterende 27 EU-lidstaten na het activeren van Artikel 50. Zoniet dreigt er volgens hem grote onrust te ontstaan in het financiële systeem.

Pleidooi voor overgangsperiode na brexit

Eind februari maken de Britse bedrijven traditioneel hun voorlopige resultaten bekend. De verwachting is dan ook dat de Britse banken dit moment zullen aangrijpen om de komende weken hun verhuisplannen - waar ze volgens ingewijden al een tijd mee bezig zijn - bekend te maken.

HSBC verwees gisteren bij het bekendmaken van zijn resultaten - die nog een stuk slechter waren dan verwacht - naar de "onzekerheden voor het VK en de Europese Unie bij de opstart van de brexitonderhandelingen". De bank heeft al aangekondigd dat de verhuizing van Londen naar Parijs geleidelijk zal gebeuren.

Maar waarnemers wijzen erop dat andere buitenlandse investeringsbanken, als gevolg van hun structuur, niet de tijd hebben om de onderhandelingen af te wachten en mogelijk al snel Londen zullen verlaten. Zoals de situatie nu is moeten ze eigenlijk het einde van van de onderhandelingsperiode volgend op de activering van artikel 50 afwachten voor er duidelijkheid zal zijn. Maar door de manier waarop ze georganiseerd zijn moeten ze al in actie treden voor ze zekerheid hebben over het uiteindelijke resultaat.

Alles hangt af van de deal die de Britse regering met Europa kan treffen, klinkt het. Het kruim van de Britse financiële wereld pleit dan ook voor een overgangsperiode na het intreden van de brexit, "om schade te vermijden".

Gelijkwaardige partner

De grote vraag daarbij is volgens de bankiers of het Verenigd Koninkrijk de rol van gelijkwaardige partner aan de Europese Unie zal kunnen afdwingen. Want, stellen ze, het ontbreken van een redelijke graad van gelijkwaardigheid zal ook de Europese kapitaalmarkten ontwrichten en de mogelijkheden voor fondsenwerving voor Europese bedrijven beschadigen.

De kaarten liggen hiervoor op dit ogenblik niet zo goed, erkennen ook de Britse bankiers. Ze verwijzen in dat verband naar de houding van de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson die met bepaalde uitspraken meer ergernis dan goodwill bij de Europese partners oproept.

Meest gelezen