Wie ligt er echt wakker van de lawaaihinder van de luchthaven van Zaventem?

In de hele discussie over de Brusselse geluidsnormen en de lawaaihinder van de luchthaven moeten we ook even stilstaan bij de inwoners van de streek. Wie ligt er echt wakker van de overvliegende vliegtuigen? Het blijkt geen gemakkelijke vraag om te beantwoorden, omdat er op dit ogenblik geen uniforme manier bestaat om de hinder te meten. Toch kan je stellen dat het in de eerste plaats omwonenden van de luchthaven zijn die het meest te maken krijgen met geluidsoverlast.

Daardoor is het bijzonder moeilijk om objectief te oordelen waar de meeste hinder van de luchthaven geconcentreerd is als de verschillende partijen het niet eens zijn over de cijfers.

De politiek heeft nochtans al lang geleden een geluidskadaster aangekondigd. Dat stond al in het regeerakkoord van 2003 maar het is er nog altijd niet, zegt ombudsman van de luchthaven van Zaventem Philippe Touwaide aan VRT Nieuws. "Een goed kadaster, goedgekeurd door iedereen met het aantal vluchten en het aantal bewegingen bestaat nog altijd niet."

Vandaag gebeuren er wel al metingen door drie verschillende instanties, het Vlaams Gewest, het Brussels Gewest en de luchthaven zelf, maar die metingen zeggen niet allemaal hetzelfde. Zo zouden het Vlaams Gewest en de luchthaven wel dezelfde geluidsdrempels hanteren, maar experts vertellen dat er verschil zit op de meting in Brussel, waardoor er andere cijfers circuleren over het aantal gehinderde mensen.

Hoe wordt de geluidshinder door vliegtuigen boven Brussel gemeten?

Wie heeft er eigenlijk het meeste last?

Het is niet zo gemakkelijk om te bepalen wie nu het meeste last heeft van overvliegende vliegtuigen, net omdat het gegeven zelf subjectief is. Uit een studie van de Universiteit Gent voor 2015 kunnen we wel een en ander afleiden.

Daaruit blijkt dat de grootste groep omwonenden te maken krijgt met geluidsniveau's tussen 45 en 50 decibel. Daarbij horen zo'n 21.000 mensen uit Brussel-stad, ruim 18.000 uit Evere en ruim 11.000 uit Schaarbeek. Binnen die groep ervaart echter maar zo'n 3 procent van de mensen het geluid als echte overlast.

Voor echt hinderlijk lawaai moet u in de categorieën 55-60 decibel, 65-70 decibel en meer dan 70 decibel zijn. In deze categorieën vindt u de grootste groepen inwoners in de gemeenten Zaventem, Machelen en Steenokkerzeel. Dat hoeft niet te verwonderen, want die gemeenten liggen al dan niet gedeeltelijk in het verlengde van de start- en landingsbanen van Brussels Airport.

In zekere zin kan je dus inderdaad stellen dat het in de eerste plaats inwoners van Vlaamse gemeenten bij de luchthaven zijn die de grootste lawaaihinder ondergaan.

Meest gelezen