"Dossier van geluidshinder moet binnen de drie weken geobjectiveerd worden"

Het dossier van de geluidshinder rond Brussels Airport moet geobjectiveerd worden. De komende drie weken buigen verschillende werkgroepen zich over alle voorstellen. Dat is uit het overleg van de verschillende regeringen vanochtend gekomen. De zestig dagen die men heeft voor Brussel effectief boetes int, lijkt voor de meesten erg krap, maar iedereen lijkt bereid een oplossing te vinden.

Vanochtend zaten de verschillende regeringen opnieuw samen over het heikele dossier van de geluidshinder rond Brussels Airport. Daar is bedongen dat meerdere werkgroepen zich zullen buigen over álle voorstellen om de lasten precies te berekenen.

Bourgeois, Vervoort en Waals minister-president Paul Magnette (PS) wezen vóór het overleg begon naar de federale regering om een initiatief te nemen. Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault (CDH) verwees naar het voorstel dat de Brusselse regering vorige week deed. Bourgeois daarentegen wilde niet ingaan op het Vlaamse plan dat vandaag in De Tijd uitlekte (met verdeelsleutel Vlaanderen 70% - Brussel 30%).

Geert Bourgeois keek uit naar de bereidheid van de andere regering om een een oplossing te vinden. Of dat binnen de zestig dagen kan gebeuren, lijkt hem een korte periode. "Er zijn ontzettend véél facetten, alles moet in kaart gebracht worden, dat is heel wat werk op de plank", zegt Bourgeois. "Ik hoop dat er mensen van goede wil aan tafel zitten." Hij verwees ook naar het federale regeerakkoord waarin een vliegwet wordt aangekondigd.

Wie wilde wat tijdens de werkvergadering?

Rudi Vervoort stelde dat tijdens deze vergadering vooral de werkmethode moet worden vastgelegd. Voor hem moet alles op tafel gelegd worden. Fremault herhaalde dat een structurele en duurzame oplossing gevonden moet worden. Zij wil de Kanaalroute afschaffen. "Om de bocht naar links tussen 6 en 7 uur 's ochtends niet te gebruiken, rekening houdend met de windrichting", zei ze. Voor Magnette moet de federale regering haar verantwoordelijkheid nemen en routes uittekenen die de Brusselse inwoners respecteren. Bellot wil dat een werkgroep het levenslicht ziet.

De vergadering van vandaag was officieel geen Overlegcomité, maar een werkvergadering. Dat betekent dat de vicepremiers en viceministers-presidenten niet uitgenodigd waren. In principe zijn dan enkel de regeringsleiders en de bevoegde ministers aanwezig. Maar toch schoof ook Brussels viceminister-president Guy Vanhengel (Open VLD) aan tafel. Vlaamse minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) werd vervangen door Joke Schauvliege (CD&V). Weyts is momenteel ziek.

Meest gelezen