Asielcrisis duwt aantal aanvragen voor Vlaamse huursubsidie naar recordhoogte

Nooit eerder zijn er in Vlaanderen zoveel aanvragen ingediend voor een huursubsidie. In 2016 waren er 9.828 aanvragen voor de subsidie. Dat zijn bijna 2.000 aanvragen meer dan in het vorige recordjaar 2015. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Valerie Taeldeman (CD&V) heeft opgevraagd bij Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans. De N-VA-minister schrijft de stijging in het aantal aanvragen toe aan het effect van de asielcrisis.

Gezinnen met een bescheiden inkomen die verhuizen van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning die gehuurd wordt op de private markt (of bij een sociaal verhuurkantoor), kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de huurprijs of huursubsidie. Die huursubsidie bestaat uit een eenmalige installatiepremie (verhuispremie) en een maandelijkse huursubsidie.

Het aantal aanvragen voor een huursubsidie is de voorbije jaren sterk gestegen. In 2014 ging het nog om 7.086 aanvragen, in 2015 om 7.861 en vorig jaar was er een piek naar 9.828.

Volgens minister Homans is de stijging toe te schrijven aan de asielcrisis. "De toename in het aantal aanvragen is bijna uitsluitend uit hoofde van het ontvangen van de federale installatiepremie door nationaliteiten die gekoppeld kunnen worden aan de asielcrisis", aldus de N-VA-minister.

Ook het totaal uitbetaald bedrag is vorig jaar naar een recordhoogte gestegen. Zo is er in totaal 29,1 miljoen euro aan huursubsidies uitbetaald, tegenover 27,4 miljoen euro in 2015 en 27,8 miljoen euro in 2014. De stijging is vooral toe te schrijven aan de stijging van het aantal lopende huursubsidiedossiers.

Van de 9.828 ingediende aanvragen zijn er (voorlopig) 3.489 geweigerd. De voornaamste oorzaak voor een weigering is dat de aanvrager niet tijdig was ingeschreven op de wachtlijst van de sociale huisvestingsmaatschappij in de domiciliegemeente van de huurder. Andere mogelijke weigeringsgronden zijn bv. een cumul met een al eerder genoten huursubsidie of huurpremie, een te hoog inkomen of het feit dat de verlaten woning niet ongeschikt en/of onbewoonbaar is.

Meest gelezen