Kamervoorzitter Bracke moet advies vragen aan deontologische commissie

Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) moet advies vragen aan de federale deontologische commissie. Groen heeft 50 handtekeningen weten te verzamelen om die commissie te vorderen om een advies te geven over de mandatenkwestie rond Bracke (N-VA). Vorige week had Calvo in de Kamer Bracke opgeroepen zelf naar de deontologische commissie te stappen, maar die had dat toen geweigerd.

Groen wil het advies van de deontologische commissie vorderen omdat er volgens Calvo vragen zijn gerezen over de onafhankelijkheid van een Kamervoorzitter die bijklust voor Telenet. Dat kon volgens Bracke alleen op vraag van de commissie of als 50 Kamerleden daarvoor hun handtekening plaatsen.

Dat laatste is nu een feit, na overleg tussen oppositiepartijen Groen, Ecolo, PS, SP.A, CDH, Défi en PTB. Al deze partijen willen naar eigen zeggen in alle sereniteit voortwerken aan de politieke vernieuwing. Ze herhalen dat het statuut en de vergoedingen van de Kamervoorzitter een potentieel belangenconflict kunnen inhouden. "Zijn prestige verplicht hem ertoe toegewijd te zijn aan het algemeen belang", luidt het nog.

De deontologische commissie wordt gevraagd of de "bijzondere autoriteit" die uitgaat van het Kamervoorzitterschap niet inhoudt dat de voorzitter steeds zijn onafhankelijkheid moet verzekeren "door de uitoefening van eender welke functie te weigeren, bezoldigd of niet, die hem in een potentiële situatie van belangenconflict zou kunnen brengen of die hem niet zou toelaten om het algemeen belang te laten voorgaan op particuliere belangen".

Mocht de commissie toch besluiten dat bepaalde functies niet onverzoenbaar zijn met het Kamervoorzitterschap, dan wil de oppositie weten of er geen aanbevelingen nodig zijn over de functies en de vergoedingen die in dat geval aanvaardbaar zijn. 

Meest gelezen