N-VA-bestuur zit bijeen over opvolging van Elke Sleurs

In Neder-over-Heembeek zit het partijbestuur van de N-VA vanavond bijeen om een opvolger te kiezen voor federaal staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Grootstedenbeleid en Wetenschapsbeleid Elke Sleurs. Genoemd worden de Kamerleden Zuhal Demir, Sarah Smeyers en Europarlementslid Helga Stevens. De partijraad zal straks nog over de benoeming moeten stemmen.
Sarah Smeyers (links) en Zuhal Demir in de Kamer (archief).

Het partijbestuur zal vanavond een kandidaat-opvolger voor Sleurs voorstellen. Dat zou gebeuren op voorstel van voorzitter Bart De Wever. Wie die kandidaat is, is nog niet duidelijk, maar het is vrijwel zeker dat het om een vrouw gaat, volgens bronnen binnen de N-VA. Later op de avond komt dan de partijraad bijeen en die zal dan de benoeming moeten goedkeuren. Daarna weten we wie Elke Sleurs gaat opvolgen in de federale regering. 

Elke Sleurs verlaat de regering om, na de heisa rond Kamervoorzitter Siegfried Bracke, fractieleider te worden in Gent, en lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

N-VA-voorzitter Bart De Wever zei eerder deze week al dat de nieuwe staatssecretaris wellicht opnieuw een vrouw zal worden en namen die genoemd worden, zijn die van de Kamerleden Zuhal Demir uit Antwerpen en nu Genk, en Sarah Smeyers uit Aalst, en van Europarlementslid Helga Stevens, afkomstig uit Sint-Truiden en politiek actief in Gent.

Eerder werd ook Valerie Van Peel genoemd, Kamerlid en schepen van Sociale Zaken en OCMW-voorzitter in Kapellen, maar haar nadeel is dat ze uit de provincie Antwerpen afkomstig is. En die provincie is al oververtegenwoordigd bij de toppolitici van de N-VA.

Tot slot circuleert ook de naam van Kamerlid Peter Dedecker uit Gent, maar als man lijken zijn kansen eerder beperkt. Zes van de zeven N-VA-excellenties zijn mannen, Liesbeth Homans is de uitzondering, en zeker voor het departement Gelijke Kansen lijkt een vrouw aangewezen.

Het partijbestuur van de N-VA kiest straks een kandidaat, draagt die dan voor aan de partijraad. Die moet dan de opvolging bekrachtigen.

Meest gelezen