SP.A: "Regering-Michel ondergraaft de sociale zekerheid"

Volgens de Vlaamse socialisten ondergraaft de regering-Michel de sociale zekerheid. Er dreigt niet alleen een begrotingstekort van zes miljard door de taxshift, maar de regering koppelt ook voorwaarden aan het bijpassen van de tekorten in de sociale zekerheid, de zogenoemde evenwichtsdotatie. Daarom dient de SP.A amendementen in, waarover ze met de steun van andere oppositiepartijen het advies van de Raad van State wil vragen. Dat zou vertraging betekenen voor de bespreking van en de stemming over de evenwichtsdotatie.
Monica De Coninck en John Crombez in de Kamer (archief).

De SP.A noemt het positief dat de evenwichtsdotatie in een wet verankerd wordt, maar verzet zich tegen de voorwaarden die de regering aan deze dotatie wil koppelen.

Kamerlid Monica De Coninck en partijvoorzitter John Crombez verwijten de regering dat ze de sociale zekerheid wil gebruiken om de gaten in de begroting te dichten.

De financiering van de sociale zekerheid bestaat uit drie pijlers: de sociale bijdragen van werkgevers en werknemers, de alternatieve financiering en de evenwichtsdotatie waarmee de regering eventuele tekorten bijpast.

Maar de regering ondergraaft dit systeem nu, stelt De Coninck. In het wetsontwerp over de financiering van de sociale zekerheid worden immers voorwaarden gekoppeld aan de evenwichtsdotatie. Een eerste voorwaarde voorziet in de responsabilisering van de partners - onder meer inzake sociale fraude, de strijd tegen de sociale fraude moet met andere woorden voldoende opgeleverd hebben. Daarnaast wordt bepaald dat de dotatie slechts wordt doorgestort bij een economische groei hoger dan anderhalf procent. De SP.A wijst erop dat net in de periode van lage groei de financiering van de sociale zekerheid onder druk komt.

Crombez verwijt de regering het systeem van de sociale zekerheid zelf in gevaar te brengen. Hij verwijst naar de taxshift, die tot minder sociale bijdragen leidde. Om dit te compenseren werden een aantal maatregelen voorzien zoals de kaaimantaks, waarvan de opbrengsten via de alternatieve financiering naar de sociale zekerheid zouden gaan. Maar die maatregelen brengen niets of heel wat minder op dan voorzien. En als sluitstuk beslist de regering dan nog om de evenwichtsdotatie aan voorwaarden te koppelen, zodat de sociale zekerheid in het rood gaat.

De SP.A voelt zich in haar verzet gesteund door een reeks hoorzittingen en verklaringen van een aantal experten zoals professor sociaal zekerheidsrecht Danny Pieters, tevens N-VA-expert, die stelde dat de sociale zekerheid niet dient om het gat in de begroting te dichten.

De partij dient daarom een aantal amendementen donderdag in plenaire zitting in, waarover het het advies van de Raad van State gevraagd wordt. Monica De Coninck maakte zich sterk dat de nodige 50 handtekeningen voor dergelijk advies gehaald zullen worden met de steun van andere oppositiepartijen. Als dat het geval is, zal dat vertraging met zich meebrengen voor de bespreking van en de stemming over het wetsontwerp over de evenwichtsdotatie.

Meest gelezen