Steeds meer scholen zetten hun leerlingen tot bewegen aan

De Vlaamse en Brusselse basisscholen leveren grote inspanningen om hun leerlingen meer te doen bewegen en ze zijn ook goed bezig op het vlak van gezonde voeding. In secundaire scholen gaat het voedingsbeleid er dan weer op achteruit, zo blijkt uit de driejaarlijkse peiling van VIGeZ, het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie, samen met de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD).
© Reporters / Michel Gouverneur

Het VIGeZ peilde bij ruim 730 basis- en bijna 250 secundaire scholen naar hun beleid over de gezondheidsthema's gezonde voeding, beweging en stilzitten, tabakspreventie en stoppen met roken, alcohol en drugs, mentale gezondheid en gezondheid en milieu. Behalve voor de twee laatste thema's die nieuw waren, werden de resultaten vergeleken met de cijfers van de vorige peiling uit 2012.

Uit het onderzoek blijkt dat de vooral de basisscholen goed werk verrichten op het vlak van gezonde voeding. In vergelijking met 2012 beiden ze minder chocomelk en fruitmelk aan. Waar dat in 2012 nog in 57 procent van de gevallen gebeurde, was dat in 2015 gedaald tot 43 procent. Dat is nog te veel, klinkt het, maar er is een verbetering merkbaar.

Minder goed is dan weer wel dat de basisscholen minder fruit, maar ook steeds minder vaak melk aanbieden.

Waterbeleid kan (nog) beter

Het secundair onderwijs scoort minder goed op het vlak van gezonde voeding. 36 procent biedt suiker- en vetrijke snacks aan, in vergelijking met 28 procent in 2012. Middelbare scholen bieden ook steeds minder vaak vers fruit aan.

Het waterbeleid gaat erop vooruit, maar blijft een aandachtspunt, klinkt het voorts. Het VIGeZ raadt aan om kinderen de hele dag toe te laten om water te drinken, maar nog niet alle scholen volgen dit advies.

Wel laat 70 procent van de basisscholen kinderen toe om in de les te drinken, tegenover 62 procent in 2012. In het secundair onderwijs is op dat vlak een verbetering merkbaar: 38 procent tegenover 15 procent in 2012.

Grote sprong voorwaarts voor bewegen

De basisscholen boekten dan weer veel vooruitgang op het vlak van beweging. In 94 procent van de basisscholen en 87 procent komt beweging als gezondheidsthema aan bod in de lessen.

In 81 procent van de basisscholen wordt er ook aan beweging gedaan tijdens andere lessen, bijvoorbeeld in de les wiskunde wanneer de leerkracht de leerlingen de opdracht geeft om de oppervlakte van de speelplaats te berekenen.

 

Bewegingstussendoortjes, vooral in de lagere school

Bewegingstussendoortjes - dat zijn ludieke, eenvoudige oefeningen tussen twee lessen door - vinden steeds meer ingang in het basisonderwijs. 93 procent van de basisscholen doet eraan mee, in sommige gevallen zelfs vier tot vijf keer per week.

In de secundaire scholen vlot het nog niet zo met die tussendoortjes, waar slechts 16 procent van de scholen bewegingsoefeningen aanbiedt.

Alcohol en drugs

Het secundair onderwijs maakt dan wel weer vorderingen inzake alcohol- en drugsbeleid. Opvallend is dat waar 91 procent van de secundaire scholen niet toelaat dat derdegraadsleerlingen over de middag alcohol drinken, dat tijdens sociale activiteiten, bv. tijdens schoolreizen veel minder een probleem vormt.

Secundaire scholen communiceren minder dan vroeger de regels en afspraken over alcohol en drugs naar hun lerarenkorps. Positief is wel dat de kwaliteit van de educatie over alcohol zowel in het lager als secundair onderwijs toegenomen is.

Sigaret nog niet helemaal weg

Een minpuntje om mee af te sluiten: steeds meer secundaire scholen laten toe dat leerlingen, leerkrachten of ouders op de speelplaats of de parking roken na de schooluren.

Meest gelezen