Trump draait richtlijn Obama voor gender-neutrale toiletten terug

President Donald Trump heeft opnieuw een maatregel van zijn voorganger, president Obama, teruggeschroefd. Na Obamacare wordt ook de richtlijn voor transgenders inzake toiletten ongedaan gemaakt. Daardoor krijgen transgenderleerlingen die toiletten of kleedkamers van het geslacht van hun genderidentiteit willen bezoeken, niet langer federale bescherming. Het is aan de individuele staten en de schooldistricten om hierover een beslissing te nemen, klinkt het.
Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without permission.

De regering-Obama vaardigde de richtlijn voor openbare scholen en universiteiten vorig jaar in mei uit. Het was een aanvulling op de zogenoemde toiletwet, die de vrije keuze van toilet en kleedkamer voor transgenders garandeerde.

De bedoeling van de richtlijn was om transgenders te beschermen tegen discriminatie. De regering-Obama wou met de richtlijn aangeven dat de federale antidiscriminatiewet in onderwijsaangelegenheden ook van toepassing was voor genderidentiteit. Hoewel niet bindend, konden scholen wel hun subsidies verliezen als ze de richtlijn niet respecteerden.

De invoering van de toiletwet veroorzaakte in enkele staten veel beroering. North Carolina, bijvoorbeeld, hield voet bij stuk en bepaalde dat transgenders in de staat in openbare gebouwen het toilet moeten gebruiken dat overeenstemt met de geslachtsbepaling op hun geboorteregister. 13 stapten naar de rechter om de wet ongedaan te maken.

Volgens de ministeries van Justitie en Onderwijs werkte de richtlijn van Obama dan ook als een splijtzwam in rechtzaken over de toepassing van de wet. Door de aanpassing kunnen individuele staten en schooldistricten nu kiezen hoe ze de antidiscriminatiewet interpreteren en dus zelf beslissen of studenten al dan niet het toilet of de kleedkamer van hun biologisch geslacht moeten bezoeken.

Toegeving aan religieus rechts

Overigens waren de beide ministeries het zelf niet eens over het afschaffen van de richtlijn, stelt VRT-correspondent Björn Soenens in "De ochtend". "De minister van Onderwijs, Betsy DeVos was eigenlijk tegen de afschaffen van de regel, maar ze had de keuze: ofwel protesteren ontslag nemen, ofwel toegeven aan Jeff Sessions - een zwaar Conservatieve figuur in de regering-Trump die erin geslaagd is om zijn wil door te drijven bij de president."

"Het kan Trump eigenlijk weinig schelen", aldus nog Soenens. Hij doet dit eigenlijk om toe te geven aan religieus rechts. Ik vermoed dat het niet toevallig is dat dit gebeurt aan de vooravond van de Conservatieve partijconferentie waar 10.000 Conservatieven samenkomen. Trump gaat daar morgen spreken, dus ik vermoed dat hij bij hen op een goed blaadje wil komen."

Volgens een studie van de faculteit rechten van UCLA identificeren in de VS naar schatting 150.000 jongeren tussen de 13 en de 17 jaar zich als transgender, dat is 0,7 procent van het totale aantal jongeren in die leeftijdscategorie.

Meest gelezen