"Regering bevestigt eerder watervalsysteem dan dat ze het aanpakt"

De Vlaamse Onderwijsraad heeft een bijzonder kritisch advies bezorgd aan minister Crevits (CD&V). De geplande modernisering van het middelbaar onderwijs doet niet wat ze moet doen. "De regering bevestigt eerder de waterval dan dat ze die aanpakt."

De Vlaamse regering hakte begin dit jaar de knoop door over de modernisering van het secundair onderwijs. Minister Hilde Crevits snoeit in het aantal studierichtingen en ouders en leerlingen krijgen meer duidelijkheid over het einddoel van elke richting.

De Vlaamse Onderwijsraad bezorgt bijzonder kritisch advies aan Crevits

In de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) zetelen zowel de onderwijskoepels als de vakbonden, de ouderverenigingen, de studenten, de scholieren en het middenveld. De Vlaamse Onderwijsraad ziet "belangrijke pijnpunten en gemiste kansen" die de oorspronkelijke doelstellingen "hypothekeren". Zo wordt het watervalsysteem, waarbij leerlingen starten in een aso-richting en vervolgens naar een technische of beroepsrichting gaan, niet aangepakt. Voorts kan er te weinig geschakeld worden tussen studierichtingen, waardoor "onherroepelijke en op foute gronden gebaseerde keuzes op twaalf jaar" mogelijk blijven.

De onderwijsspelers missen daarnaast maatregelen om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen, terwijl ook de doelstelling om het technisch onderwijs te stimuleren onvoldoende aandacht krijgt. "De beschotten tussen de verschillende onderwijsvormen blijven bestaan en de Vlaamse regering bestendigt de maatschappelijke onderwaardering van het technisch georiënteerd onderwijs", luidt het nog. De onderwijsraad vraagt "met aandrang" om een hele reeks pijnpunten nog weg te werken en vindt september 2018 een wel erg strakke deadline voor de hervormingen. 

Crevits noemt het advies 'opbouwend'

In een reactie noemt minister Crevits de aandacht voor differentiatie in de eerste twee jaar terecht. "Dat is ook een zorg van de Vlaamse regering. In de eerste graad zal remediëring, verbreding en verdieping mogelijk zijn", zegt ze in de krant. Daarnaast wil ze zoveel mogelijk duiding geven bij de vragen van de Onderwijsraad.

Meest gelezen