Artsensyndicaten willen tarieven behouden in afwachting van overleg met regering

De artsensyndicaten roepen hun leden op om de bestaande tarieven te blijven hanteren in afwachting van de uitkomst van het overleg met de regering. Dat laat het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Riziv) weten na afloop van een artsen-ziekenfondsoverleg.
Cedric Hatto

Zoals bekend hebben artsenverenigingen de ontbinding van het akkoord tussen artsen en ziekenfondsen in gang gezet uit protest tegen wat ze "eenzijdige besparingen" noemen. Zonder dat akkoord moeten de artsen zich niet meer aan de wettelijke tarieven houden.

Artsen en ziekenfondsen hebben nu een kaderakkoord met het oog op verdere onderhandelingen overgemaakt aan de regering. Die is bereid daarover te onderhandelen. In afwachting zullen de artsenverenigingen hun leden dus oproepen de bestaande tarieven te blijven hanteren. Artsen en ziekenfondsen vragen wel voor eind maart bepaalde verduidelijkingen. Als die er komen, zijn ze bereid een voorlopig akkoord te sluiten voor dit jaar.

De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS), het grootste artsensyndicaat van het land, bevestigt in een persbericht het kaderakkoord. Het zegt te zullen meewerken aan het "mini-akkoord" en roept ondertussen zijn leden die geconventioneerd waren, op om de tarieven van het ontbonden akkoord te blijven respecteren.