Duizenden ouderen lopen financiële steun mis door informaticaproblemen bij overheid

Maar liefst 17.000 zorgbehoevende ouderen , die recht hebben op een financiële tegemoetkoming, lopen volgens de Vlaamse mutualiteiten die steun voorlopig mis wegens informaticaproblemen. Een nieuws computerprogramma van de FOD Sociale Zekerheid zou namelijk niet naar behoren werken. De koepel van Vlaamse mutualiteiten trekt aan de alarmbel. "Bijzonder pijnlijk dat net de meest kwetsbare mensen daar de dupe van zijn", zegt CM-voorzitter Luc Van Gorp.
imago stock&people

Ongeveer 106.000 zorgbehoevende 65-plussers met een beperkt inkomen hebben recht op een maandelijks bedrag tussen 80 en 560 euro, dat door de mutualiteiten wordt uitbetaald. Begin dit jaar is die tegemoetkoming voor hulp aan senioren overgeheveld van het federale naar het Vlaamse niveau.

Maar die overdracht verloopt volgens de mutualiteiten allerminst van een leien dakje. Volgens hen nam de FOD Sociale Zekerheid net voor die overdacht nog een nieuw computerprogramma in gebruik, "waar zoveel fouten in zitten dat een pak aanvragen niet behandeld kan worden omdat de zorgkassen niet aan de gegevens kunnen."

"Wij staan klaar om die mensen te helpen, maar kunnen nu niet aan de juiste gegevens om beslissingen te nemen. Dat is bijzonder pijnlijk, omdat het om een zeer kwetsbare groep gaat. Voor hen maakt dat bedrag het verschil tussen een menswaardig bestaan of niet", zegt CM-voorzitter Luc Van Gorp, voorzitter van het Vlaams Intermutualistisch College (VICO).

"Dossier met hoogste prioriteit"

In totaal gaat het om 17.000 dossiers verspreid over de verschillende zorgkassen, allemaal aanvragen die voor 1 januari 2017 werden ingediend. Aanvragen die na die datum werden ingediend, kunnen wel behandeld worden, omdat die sinds de bevoegdheidsoverdracht naar het Vlaams niveau rechtstreeks bij de zorgkassen terechtkomen.

De Vlaamse mutualiteiten vragen Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) om een oplossing te eisen bij de FOD en om er bij de kersverse federale staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir (N-VA) op aan te dringen het dossier "met de hoogste prioriteit te behandelen".

Volgens Vandeurzen heeft de Vlaamse overheid "van haar kant alles voorbereid om het federale systeem vlot in een Vlaams geïntegreerd model te laten overgaan". "Wij kunnen alleen maar aandringen op een snelle oplossing en willen daar ook aan meewerken. Het verderzetten van intensief en constructief overleg tussen onze administratie, de zorgkassen en de federale administratie moet ertoe leiden dat de opgelopen achterstand zo snel mogelijk kan worden weggewerkt", zegt de minister.

FOD Sociale Zekerheid: "Uitbetaling is absoluut verzekerd"

De FOD Sociale Zekerheid laat in een reactie weten dat de uitbetaling van mensen met een lopend tegemoetkomingsdossier "absoluut verzekerd" is, en dat dat momenteel nog vanuit de FOD zelf gebeurt.

Bovendien zouden 4.000 van de 17.000 betrokken dossiers gaan over mensen waarvan de tegemoetkoming moet worden "herzien", en dus niet over nieuwe aanvragen. Ook zij worden volgens de FOD verder uitbetaald "tot er een nieuwe beslissing wordt genomen". Voor de "resterende issues van het informaticasysteem wordt zo snel mogelijk een oplossing gezocht", klinkt het nog.

Meest gelezen