Gat in de sociale zekerheid drie keer groter dan gedacht: bijna 800 miljoen

Het tekort in de sociale zekerheid groeit voor dit jaar verder aan tot 794 miljoen euro. Dat is drie keer meer dan wat de federale regering eind vorig jaar had geraamd. Dat schrijft De Tijd en is bevestigd aan VRT Nieuws. De fiscale inkomsten vallen tegen en aan de andere kant zal er ook meer moeten worden uitgegeven. Het gat in de sociale zekerheid is geen goed nieuws voor de begrotingscontrole van volgende maand. De vakbonden eisen dat het financieringsmechanisme wordt herbekeken.

De sociale zekerheid wordt voor een stuk gefinancierd door de inkomsten uit btw en roerende voorheffing. Maar die inkomsten zullen lager uitvallen dan wat de FOD Financiën aanvankelijk had ingeschat. Volgens nieuwe ramingen zal de roerende voorheffing bijna 282 miljoen euro minder opbrengen, de inkomsten uit btw een kleine 40 miljoen minder.

Anderzijds zullen de uitgaven naar verwachting hoger uitvallen, met ruim 110 miljoen euro. Dat komt onder meer door de hogere inflatie waardoor de spilindex vroeger zal overschreden worden. Lonen en uitkeringen zullen daardoor vroeger dan verwacht omhoog gaan.

Inkomsten en uitgaven samengenomen komt het tekort in de sociale zekerheid op 794 miljoen miljoen te staan, wordt geraamd. Eind vorig jaar werd nog uitgegaan van een tekort van 261 miljoen euro in de sociale zekerheid. Het tekort valt dus drie keer hoger uit dan oorspronkelijk verwacht.

"Serieus wat werk op de plank voor de begroting"

Volgens minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) is het nog te vroeg voor conclusies. "Dit gaat over de inkomsten uit btw en roerende voorheffing, maar het rapport zegt niets over de globale inkomsten. Bovendien houdt het rapport ook geen rekening met elementen die spelen bij de verbetering van de groeivooruitzichten."

Er wordt momenteel inderdaad een economische groei van 1,4 procent vooropgesteld, een stukje hoger dan de oorspronkelijke 1,2 procent. Uit het rapport blijkt in dat opzicht dat de RVA het beter doet dan voorzien dankzij de dalende werkloosheid.

Maar vicepremier Kris Peeters (CD&V) spreekt wel degelijk van een "ernstig probleem" nu de inkomsten opnieuw lager uitvallen dan verwacht. "Een tekort van 794 miljoen euro in de sociale zekerheid is een enorm bedrag. Dat betekent dat er bij de begrotingscontrole serieus wat werk op de plank ligt."

Vakbonden: "Regering moet financieringsmechanismen herzien"

De huidige financieringsmechanismen van de sociale zekerheid zijn ontoereikend om de mindere inkomsten te compenseren, zeggen de vakbonden intussen. "De sociale zekerheid heeft nood aan een stabiele financiering en mechanismen die nodige, evenwichtige inkomsten voor de noden van de bevolking kunnen garanderen", luidt het.

De drie vakbonden, ABVV, ACV en ACLVB, vragen de regering dan ook om "haar verantwoordelijkheid te nemen en haar wetsontwerp tot hervorming van de sociale zekerheid - die geen stabiele financiering garandeert - grondig te herzien".

Wat de sociale zekerheid volgens de bonden nodig heeft, "is een gegarandeerde evenwichtsdotatie en een overheidsdotatie die rekening houden met de noden van een vergrijzende bevolking".
"Het is een kwestie van politieke wil", luidt het.

"De in België geproduceerde rijkdom stijgt voldoende om innovatieve en duurzame financieringsbronnen te vinden, met name via een rechtvaardige en eerlijke fiscaliteit. Dit is onontbeerlijk opdat de sociale zekerheid op een duurzame manier kan bijdragen tot het algemeen welzijn, de sociale samenhang en een goede sociale bescherming voor iedereen."

Meest gelezen