Klant kan nog 10 dagen online blijven bij betwistingen

Bij betwistingen over de gsm-factuur of internetaansluitingen, zullen telecomklanten voortaan nog tien dagen kunnen bellen en internetten. Zij kunnen niet zomaar meteen worden afgesloten, heeft de ministerraad beslist.

Het gaat om een nieuw wetsontwerp dat vrijdag een eerste keer groen licht kreeg van de federale ministerraad. Bij de ombudsdienst voor de telecomsector klagen steeds meer klanten over foute bedragen op hun factuur. Ze weigeren te betalen, omdat ze bijvoorbeeld betaal-sms'en en apps krijgen aangerekend buiten hun wil om.

"Soms misbruiken operatoren het onderbreken van de volledige dienstverlening om consumenten onder druk te zetten, om hen de betwiste bedragen toch te laten betalen", zegt minister voor Telecom Alexander De Croo (Open VLD). In de toekomst zal dat maar een gedeeltelijke afsluiting kunnen zijn: operatoren kunnen dan enkel nog de toegang blokkeren tot apps of betaaldiensten waarover de betwisting loopt. De klant in kwestie volledig droogzetten, zal niet langer mogen. De voorwaarde is wel dat de klant de niet-betwiste kosten wel betaalt.

Minimumdienst voor klanten wordt ruimer

Daarnaast breidt De Croo ook de minimumdienst uit voor klanten met onbetaalde facturen. Op dit moment kunnen zij nog minstens tien dagen oproepen ontvangen en noodnummers bellen. Daar komt nu ook een basistoegang tot internet bij. "Zo vermijdt men een te bruuske afsluiting van belangrijke onlinediensten zoals bijvoorbeeld online banking", aldus De Croo.

De minimale internetsnelheid zal overeenkomen met de snelheid die klanten overhouden als ze hun datavolume overschrijden.

Preventief hoog oplopende kosten blokkeren

Operatoren zullen voorts preventief diensten kunnen blokkeren die aanleiding geven tot hoogoplopende kosten, zoals hoog verbruik van bellen van en naar het buitenland of hoog verbruik van data. De klant moet wel op de hoogte worden gebracht, waarna in overleg kan beslist worden of de blokkering van kracht blijft.

Een andere nieuwigheid in de bijgeschaafde telecomwetgeving is de invoering van koppelverkoop bij contracten van onbepaalde duur en voor bestaande klanten. Denk aan smartphones of tablets die goedkoop worden aangeboden, op voorwaarde dat er een fiks abonnement wordt bijgenomen. Tot vandaag was dat enkel mogelijk bij contracten van bepaalde duur en bij de start van een abonnement. Komt het tot een verbreking van het contract, dan mag daar een betalingsregeling van maximum twee jaar voor het toestel tegenover staan.

Gebruik van jammers wordt uigebreid

Tot slot breidt de regering ook het gebruik van zogenaamde 'jammers' uit. Dat zijn toestellen die in een bepaalde zone tijdelijk het gsm- en radioverkeer onmogelijk maken. Voortaan zullen naast Defensie ook de overheidsdiensten Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken, ontmijningsdienst DOVO en de politiediensten met explosievenhonden jammers kunnen inzetten.

Voor die laatsten moet dat onder meer verhinderen dat een bom vanop afstand tot ontploffing wordt gebracht. Jammers zullen ook bij bijzondere operaties kunnen worden ingezet, bijvoorbeeld in het kader van militaire acties, door de speciale eenheden van de federale politie en door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten om agenten te beschermen die bij operaties betrokken zijn.

Wetsontwero vertrekt nu naar hele reeks diensten

Opvallend: ook om "de vertrouwelijkheid van contacten te beschermen" zal de inzet van jammers voortaan mogelijk zijn. Het doel van de uitbreiding is wel "steeds mensenlevens te beschermen", beklemtoont De Croo. "De activering van jammers is altijd beperkt in de tijd, in de ruimte en in de frequentie tot het strikt noodzakelijke voor het uitvoeren van de operatie."

Voorlopig kreeg het wetsontwerp in eerste lezing groen licht. Het vertrekt nu voor advies naar een hele reeks diensten, waaronder ook luchtverkeersleider Belgocontrol, spoornetbeheerder Infrabel en het communicatienetwerk ASTRID van de politie- en hulpdiensten.