Ministerraad regelt aankoop studiejaren voor pensioenberekening

De ministerraad heeft vrijdag een akkoord bereikt over het afkopen van studiejaren om een hoger pensioen te krijgen. Het gaat in totaal om drie wetsontwerpen die de aankoop van de studieperioden in de stelsels van de werknemers, ambtenaren en zelfstandigen op dezelfde leest schoeien.
imago stock&people

De regering werkt al langer aan een nieuwe regeling om studiejaren af te kopen met het oog op een hoger pensioen. Vandaag kunnen werknemers uit de privésector tot tien jaar na hun afstuderen hun studiejaren 'afkopen', zodat die meetellen voor hun pensioen. Voor ambtenaren is dat zelfs gratis.

Het lag al vast dat het forfaitaire bedrag van de (fiscaal aftrekbare) regularisatiebijdrage 1.500 euro per diplomajaar zou liggen, voor wie zou beslissen het bedrag te betalen in een periode van tien jaar na het afsluiten van de studies. Nadien kan iemand nog steeds de studiejaren afkopen, maar zal het bedrag hoger liggen. Het moet dan worden bepaald op actuariële basis.

De regering-Michel voorziet een overgangsperiode waarin werknemers en zelfstandigen de mogelijkheid hebben hun geslaagde studiejaren na hun twintigste verjaardag te regulariseren, eveneens voor 1.500 euro per diplomajaar. De overgangsperiode zou normaal gezien in maart ingaan. Omdat een akkoord op zich liet wachten, zal de periode op 1 juni 2017 starten en aflopen op 31 mei 2020.

Tijdens dezelfde periode kunnen ambtenaren alle jaren regulariseren die hen niet gratis worden toegekend. Volgens minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) zal de diplomabonificatie blijven bestaan. Die blijft gratis in functie van de carrière die een ambtenaar al achter de rug heeft. Zo zal een ambtenaar die een diploma van vier jaar op zak heeft en die drie vierde van zijn loopbaan heeft doorlopen, kunnen genieten van een gratis bonificatie voor drie jaar. Voor de jaren die nog overblijven, krijgt de ambtenaar een korting van 15 procent wanneer de aankoop plaatsvindt tussen 1 juni 2017 en 31 mei 2019.

Meest gelezen