Optima Pecunia Politica - Van Dievel Consulting

Louis van Dievel kijkt als marketeer, "verkoper van gebakken lucht", met een guitige blik naar de kleine en grote actualiteit van de week. Deze week probeert Van Dievel Consulting met een geheime brief politici te overtuigen om creatief voor hun cumuls en rekeningen te zorgen.

Waarde minister, staatssecretaris, kabinetschef, dignitaris, volksvertegenwoordiger, senator, député, burgemeester, schepen, raadslid, intercommunalist, bestuurder, beheerder, adviseur of voorzitter,

Het zijn harde tijden voor de hardwerkende politicus die u bent. Hard werkend voor het nut van 't algemeen, zo hard werkend! Iedere vergetelheid, verstrooidheid of onachtzaamheid over uw inkomen wordt meedogenloos uitvergroot door de op bloed beluste en leugenachtige media. Zo leugenachtig! Zo op bloed belust! U zit in de hoek waar de klappen vallen en u bent quasi weerloos. Zo weerloos! Uw eerlijkheid en eerbaarheid wordt in twijfel getrokken. Zo oneerlijk! U vindt nog amper de tijd om u aan uw kerntaken te wijden: het besturen van het land of toch een stukje ervan, het verdelen van gas, elektriek en kabel, het maken van wetten voor het goed van het volk, het streven naar zelfontplooiing, een betere mensheid en de ideale wereld. U wordt voortdurend in de verdediging gedrongen, u moet uzelf voortdurend verantwoorden. U verspilt kostbare tijd en energie. Zo kostbaar!

VDC staat aan uw kant

Van Dievel Consulting staat evenwel aan uw kant. Helemaal aan uw kant! Om uw belangen te verdedigen, hebben wij een nieuwe service in het leven geroepen: de Optima Pecunia Politica ofte de communicatie over uw bankrekening(en).

Hé, zullen de wakkersten onder u opmerken: dat is toch wat het OCMW doet voor de zwakken, de minst bedeelden en de al dan niet door eigen schuld in grote miserie verzeild geraakten. Al dan niet door eigen schuld! Vreest niet, de vergelijking loopt mank, zo mank! Want wees gerust, u zult nog steeds aan uw eigen zuurverdiende centen kunnen. Zo zuurverdiend! Wat wij doen is namens u correcte en afgewogen inlichtingen verstrekken over uw inkomen en vooral uw uitgaven, dit inkomen in een ruimer kader en het juiste perspectief plaatsen, en duidelijk maken dat er in uw hoofde van een zogenoemde "graaicultuur" geen sprake is. Absoluut geen sprake!

Wij geven een concreet voorbeeld: u hebt een maandelijks netto inkomen van 7.500 euro uit uw politieke mandaat en uit enkele afgeleide en niet afgeleide nevenmandaten, waarvoor u zich het vuur uit de sloffen loopt. Werkelijk het vuur! Hoort u het opgehitste volk reeds huilen?! U vangt netto vijf keer meer dan de modale gepensioneerde! U bent vervreemd van het volk! U bent een parasiet, een bloedzuiger! Hebt u bovendien het ongeluk lid te zijn van de Socialistische Partij Anders, dan hoort u reeds uw voorzitter John Crombez schande over u afroepen?! U bent een geldwolf, een kaviaarsocialist, of erger nog, een Waalse socialist en potverteerder! Alreeds maakt u zich knarsetandend op om loonverlies te lijden, anders kunt u bij de volgende verkiezing fluiten naar een verkiesbare plaats op de lijst van uw partij, een lijst die overbevolkt zal zijn door idealistische armoedzaaiers, wier meerwaarde voor een betere samenleving nog onbewezen is. Zo onbewezen!

Het lijkt veel geld

VDC zal namens u duidelijk maken dat 7.500 euro veel geld lijkt, maar eigenlijk schrijnende armoede verbergt. Zo schrijnend! Want hoeveel geld moet u maandelijks overmaken aan de partij die u harteloos behandelt? Zo harteloos! U moet iedere maand minstens 1.000 euro afdokken om uw werk te mogen doen. En moet u niet iedere maand 1.000 euro opzij zetten, niet voor a rainy day, zoals de Engelsen zeggen, maar voor uw volgende kiescampagne, die u grotendeels uit eigen zak moet betalen. Want dan geeft uw gierige partij niet thuis. Zo gierig! En moet u maandelijks ook geen 1.000 euro besteden aan de kleine maar gezellige studio die u er in de Wetstraat of nabij uw stad- of provinciehuis op nahoudt en waar u na gedane avondlijke of nachtelijke arbeid uw moede hoofd te ruste kunt leggen? Zo moede!

En wat kost het contact met uw kiezers u maandelijks? Is vijfhonderd euro overdreven? Hoeveel kost een rondje op café, een lotje voor de tombola, een aanmoedigingspremie voor de koers hier, solidariteit met het goede doel ginder, men weet u altijd wonen! Werkelijk altijd!

En hoeveel moet u maandelijks afbetalen voor de iets betere middenklassewagen die bij uw status past? Duizend euro is een voorzichtige gok voor een eenvoudige BMW, Audi of Mercedes uit de hogere prijsklasse. Zo'n voorzichtige gok! Moet u in vodden gaan werken of draagt u kleding op maat die in overeenstemming is met de autoriteit die u moet uitstralen en het vertrouwen dat u moet opwekken? Is vijfhonderd euro daarvoor overdreven? Nee, het is eerder een habbekrats. Werkelijk een habbekrats!

Stukken van mensen

Eenvoudig rekenwerk leert u dat u op de eerste van de maand van dat schijnbaar riante inkomen nog slechts 2.500 euro overhoudt voor de basisbehoeften van u en uw gezin (Optima Pecunia Politica beveelt het hebben van een gezin ten zeerste aan). U hebt een huis of een verbouwing af te betalen, u hebt koters wier studies u stukken van mensen kosten, u hebt een partner met een dure smaak in alles. Werkelijk in alles!

U hebt een paard om in het weekend al galopperend over berg en dal uw zinnen te verzetten, u gaat in de lente, de zomer en de winter met vakantie. Een welverdiende vakantie! U hebt een tuinman om uw gaard op orde en een poetsvrouw (M/V) om uw modeste villa proper te houden. Zo proper! En dan hebt u nog geeneens gegeten. Zeg mij als ik er ver naast zit! U houdt aan het einde van de maand nog net een armzalige 125 euro* over om naar uw spaarboekje over te schrijven. Zo armzalig!

Wij doen het in uw plaats

Deze uit het leven gegrepen casus toont duidelijk aan waar de meerwaarde van Optima Pecunia Politica voor u ligt. Door de communicatie over uw financiën aan VDC over te laten, hoeft u de waarheid niet langer geweld aan te doen. Wij doen dat in uw plaats! Geweldig in uw plaats! Het volk zal u met gans andere ogen gaan bekijken, gaandeweg deernis voelen met uw weinig benijdenswaardige lot en mogelijk zelfs opnieuw sympathie voor u en uw positie kunnen opbrengen.

De transparantie-mania

Overigens hebben wij nog twee waardevolle tips om de transparantie-mania die de partijhoofdkwartieren en vooral dat der Socialistische Partij Anders treft op listige maar daarom niet minder legale wijze te omzeilen:

- laat al uw afgeleide en niet afgeleide vergoedingen storten op de vennootschapsrekening van Van Dievel Consulting Ltd, met zetel op de Kaaimaneilanden; wij storten ze in het zwart door naar uw bankrekening op het eiland Jersey of in een ander fiscaal paradijsje;

- en indien dit onmogelijk zou blijken, laat dan uw afgeleide en niet afgeleide vergoedingen uitbetalen met papieren ecocheques waar geen fiscale haan naar kraait (uiteraard dient de afschaffing van deze ecocheques een stille dood te sterven in de diepe krochten van de volksvertegenwoordiging, maar dat had u zelf al begrepen).

Aarzelt niet, de plaatsen zijn beperkt bij Optima Pecunia Politica! De eerste honderd kandidaten betalen slechts 1.000 euro instapgeld!

Van Dievel Consulting


*In de realiteit zult u in het rood eindigen daar de diensten van VDC uiteraard niet gratis zijn.


 

Meest gelezen