Wetsontwerp "werkbaar werk" goedgekeurd, bonden zien vooral cadeau voor werkgevers

De Kamer heeft het licht op groen gezet voor het wetsontwerp "werkbaar wendbaar werk" van minister van Werk Kris Peeters (CD&V). Dankzij de wet moeten werkgevers hun personeel flexibeler kunnen inzetten en zouden werknemers meer grip moeten krijgen op de balans werk en privé. De socialistische vakbond vindt dat de wet vooral de belangen van de werkgevers dient. Het VBO vindt dan weer dat er in de toekomst verdere hervormingen nodig zijn.

Om de verhoging van de pensioenleeftijd en de inperking van vervroegd uittreden te counteren, wou de federale regering werk maken van "werkbaar en wendbaar" werk. Minister Peeters kwam met een wetsontwerp dat gisteren werd goedgekeurd door een meerderheid in de plenaire Kamer.

Een veelbesproken punt is de "annualisering" van de arbeidsduur. Dat betekent dat de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur voortaan over een periode van 1 jaar wordt berekend in plaats van per trimester. Dat maakt meer flexibiliteit mogelijk: het wordt makkelijker om te werken in piek- en dalperiodes. Om dit te activeren, moet het wel nog worden gegoten in een CAO of opgenomen in het arbeidsreglement.Tegenstanders zien de annualisering alvast als het afschaffen van de 38-urenweek.

Voorts voorziet de tekst het schenken van verlofdagen aan collega's met een ziek kind die alle verlofstelsels hebben uitgeput. Ze creëert ook een wettelijk kader voor occasioneel telewerk bij onverwachte gebeurtenissen en biedt kleine bedrijven de mogelijkheid om samen een werknemer aan te werven. Deeltijdse arbeid wordt vereenvoudigd en de maximumtermijnen voor palliatief verlof en tijdskrediet met zorgmotief worden verlengd.

Minister Peeters roept de vakbonden en werkgevers in de bedrijfssectoren alvast op om volop gebruikt te maken van de wet rond werkbaar en wendbaar werk.

Vakbond: "Dient vooral de belangen van de werkgevers"

De socialistische vakbond heeft al gereageerd op de goedkeuring van het wetsontwerp. De vakbond vindt dat de wet vooral de belangen van de werkgevers dient.

"Het wendbaar werk van minister Peeters maakt het de werkgevers - en niet de werknemers - een stuk makkelijker: meer flexibiliteit, meer overuren zonder inhaalrust", klinkt het.

Nog volgens de bond komt de maatregel de balans privé-werk niet ten goede en komt de werknemer alleen te staan tegenover de werkgever.

VBO: "Beperkte stap vooruit"

Het Verbond van Belgische Ondernemingen van zijn kant ziet naar eigen zeggen een "beperkte stap vooruit in de hervorming van het arbeidsrecht".

Volgens het VBO is er geen sprake van "hyperflexibiliteit". "De meest positieve maatregel" is dat werknemers voortaan in onderling akkoord met hun werkgever bijkomend en vrijwillig 100 overuren kunnen presteren, vindt het Verbond.

"Er zitten dus een aantal goede elementen in het wetsontwerp, maar men had verder kunnen gaan", zegt gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans. "Op middellange termijn zijn verdere hervormingen nodig."

Meest gelezen