Van Massenhoven: "Politici zouden niet meer verdienen in de privésector"

De meeste parlementsleden en ministers zouden nooit zulke hoge inkomens hebben als ze in de privésector zouden werken. Dat zegt de voorzitter van de FOD Sociale Zaken, Frank Van Massenhoven, in een column in De Tijd. Ze zouden niet eens slagen in een assessment, schrijft hij.

Sommige politici verantwoorden hun hoge lonen met het argument dat ze in de privésector veel meer zouden kunnen verdienen, maar dat klopt meestal niet, stelt Van Massenhoven.

"Er is een klein kransje privémanagers dat onwezenlijk veel verdient, maar hoeveel politici zouden zo'n job aankunnen?", vraagt hij zich af. De meesten zouden niet door een assessement voor een baan als topmanager raken.

"De waarheid is dat de meeste mensen die onze parlementen en regeringen bevolken nooit zulke hoge inkomsten zouden hebben als ze in de privésector zouden werken. Zelfs niet als die inkomsten beperkt zouden blijven tot hun loon", stelt Van Massenhoven.

Allesweters

Van Massenhoven hekelt ook het feit dat veel politici blijkbaar nog de tijd én de capaciteiten hebben om naast hun job nog tientallen mandaten op te nemen. "Onze gemeentepolitici weten alles van energieproductie en -distributie, weten hoe het programma van de Vlaamse Opera eruit moet zien, kennen de laatste IT-ontwikkelingen, weten hoe de bulkhandel in havens moet verlopen en kunnen je feilloos uitleggen welke spin-offs onze universiteiten moeten exploreren want ze zitten in de beheerraden van de organisaties die hiervoor moeten instaan."

De betrokken politici zitten in die beheerraden om de belangen van de gemeenten te behartigen, maar in feite weten ze amper waarover het gaat.

Het argument van sommige politici dat ze voeling moeten houden met de maatschappij houdt ook geen steek. "Tussen onze politici zijn er niet veel die vaste vrijwilliger zijn in achtergestelde wijken", zegt Van Massenhoven. "Politici zorgen niet voor goed bestuur door in de wereld te staan, maar goed over de wereld geïnformeerd te zijn."

"Mijn respect voor politici die hun loon en hun activiteiten beperken tot de opdracht die ze van de kiezer kregen en die zich bij het uitvoeren van die taak niet laten leiden door partij- of eigenbelang, is niet te meten", besluit hij.