Beke: "Je hoeft het niet eens te zijn met Unia om hun bestaansrecht te verdedigen"

CD&V en Open VLD, coalitiepartners van de N-VA in de Vlaamse en de federale regering, reageren weinig enthousiast op de striemende kritiek op Unia vanuit N-VA-hoek. CD&V-voorzitter Wouter Beke noemt een instelling als Unia broodnodig.

Vanmiddag stelde Vlaams minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA) het bestaan van Unia in vraag. Volgens haar stelt Unia zich consequent aan de kant van één groep mensen.

Unia is het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme, een openbare dienst die racisme en discriminatie moet bestrijden, en het integratie- en gelijkekansenbeleid moet opvolgen. Ook moet het centrum armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting bestrijden, en ook mensenhandel en mensensmokkel. Het valt onder de eerste minister maar is onafhankelijk en wordt geleid door een raad van bestuur. 

CD&V-voorzitter Wouter Beke is het niet eens met deze redenering. "Zolang discriminatie bestaat, is een instelling als Unia broodnodig", twittert hij. "Of het nu draait om afkomst, leeftijd, geslacht,... De strijd is niet gestreden." Beke heeft duidelijk geen hoge pet op van een N-VA die uithaalt naar anderen, weze het Unia, de "wereldvreemde rechters" of de media "die geen hond gelooft". "Of het gaat om Unia, rechters, media of anderen: je hoeft niet eens te zijn om het bestaansrecht te verdedigen. Dat is basis van democratie."

"Er bestaat al langer ongenoegen over Unia bij N-VA. Ten gronde heeft de partij een andere kijk op het middenveld en kritische organisaties", reageert Vlaams parlementslid Ward Kennes (CD&V) nog.

"Homans kort de bocht en kwetsend, maar ook Unia polariseert"

"Dit is vintage-Homans", klinkt het bij Vlaams Parlementslid Bart Somers (Open VLD). "Ze polariseert liever dan op een constructieve manier uit te zoeken hoe de gelijke kansen van alle mensen kunnen worden gegarandeerd. Liesbeth Homans is minister van Inburgering en Integratie. Dan doe je dit niet. Dit komt in de buurt van toogpraat."

Maar ook Unia krijgt een veeg uit de pan. "Zij ondergraven de legitimiteit van hun eigen instelling." Hij haalt het voorbeeld aan van de Brusselse schepen Alain Courtois (MR), die verschillende huwelijken weigerde omdat de bruid zijn hand niet wou schudden omwille van haar geloofsovertuiging. Unia vond dat getuigen van etnocentrisme. "Ze hebben dat niet benaderd vanuit de gelijkheid van man en vrouw, wat minstens het beeld creëert dat niet iedereen op dezelfde manier wordt behandeld", zegt Somers. "Zo bouw je geen draagvlak voor een samenleving die sterker inzet op diversiteit."

"Beiden hebben een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid", aldus nog Bart Somers. "We kunnen beter als samenleving."

"N-VA blinkt uit in hypocrisie"

Groen vindt de systematische aanvallen van N-VA op Unia ongepast en van de pot gerukt. "N-VA blinkt deze week uit in hypocrisie", zeggen Vlaams Parlementslid Imade Annouri en Kamerlid Evita Willaert. "De afgelopen jaren hebben ze geen prioriteit gemaakt van discriminatiebestrijding, ook al leveren ze de Vlaamse minister en de federale staatssecretaris voor gelijke kansen. Maar ze staan wel op de eerste rij om te schieten op één van de toonaangevende instituten die discriminatie helpt bestrijden in onze samenleving."

"De nieuwe staatssecretaris, Zuhal Demir, had zich beter gehouden aan haar belofte om zich eerst twintig dagen in te werken. Dan zou ze merken dat Unia een cruciale partner is in de strijd tegen discriminatie, die verzoenend te werk gaat en voor veel mensen al het verschil gemaakt heeft," aldus Willaert.

Meest gelezen