Schouppe roept op tot redelijkheid: "Wie lusten luchthaven wil, moet ook lasten dragen"

Oud-staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe (CD&V) roept de verschillende partijen in het luchthavendossier op tot meer redelijkheid. Wie de lusten wil hebben, moet volgens hem ook een stuk van de lasten dragen. Als bevoegd staatssecretaris kon Schouppe het dossier in rustiger vaarwater brengen, maar daar blijft vandaag weinig of niet van over. Bert Anciaux (SP.A), zijn voorganger op Mobiliteit, vindt dat "het NIMBY-gedoe" moet stoppen.

"Ik stel vast dat politieke partijen die in 2008 en 2010 de voorstellen die ik toen heb gedaan heb, hebben goedgekeurd blijkbaar met diezelfde voorstellen vandaag niet akkoord zijn", zegt Schouppe in "De zevende dag". Voor alle duidelijkheid: hij heeft het over Brusselse Franstalige partijen. "Dan zeg ik tegen die mensen dat er vandaag een verbetering is in vergelijking met 2008."

"Over de motieven van de Brusselse regering wil ik niet uitweiden, maar de mensen in Brussel moeten zich realiseren dat door de evolutie van de technologie, zowel bij de luchthaven zelf als bij de vliegtuigen, vandaag makkelijker moet zijn om een oplossing te hebben dan 9 jaar geleden het geval was."

Voor Schouppe is het duidelijk: "Laten we de natuur zijn werk doen." Vliegtuigen moeten bij voorkeur opstijgen tegen de wind in, en dan maken ze sowieso minder lawaai en minder pollutie. "De pistes boven Brussel hebben vandaag 15 procent van de opstijgende en landende vluchten", merkt hij fijntjes op. "Is men niet bezig de zaken zodanig op te blazen om kabaal te kunnen maken?"

Etienne Schouppe roept op om terug te keren naar de redelijkheid. Terloops signaleert hij dat de as tussen Brussel en Leuven meer dan 80 procent van de landingen en nog eens 12 procent van de opstijgende vliegtuigen heeft. "Waarom klagen die mensen niet op dezelfde wijze?"

"NIMBY-gedoe moet stoppen"

Bert Anciaux, die in de periode 2003-2004 zijn tanden stuk beet op wat hij het "klotedossier" noemde, beaamt in grote lijnen wat Schouppe zegt. Anciaux (SP.A) is niet alleen oud-minister van Mobiliteit, maar is ook Brusselaar. "Ik hoop dat de meeste Brusselaars inzien dat het NIMBY-gedoe moet stoppen en dat de Brusselse regering niet altijd het algemeen belang nastreeft", zegt hij tijdens een debat in "De zevende dag".

Zijn oplossing? "Maximaal spreiden, de hinder aan de bron vermijden door sneller en tegen de wind in op te stijgen en geluidsarmere vliegtuigen inzetten." Dat laatste is uiteraard een beslissing die van luichtvaartmaatschappijen afhangt. In dat verband pleit Kamerlid Bert Wollants (N-VA) voor een overgangsperiode.

11 Brusselse politici weigeren komst naar "De zevende dag"

Het debat over de luchthaven verliep overigens anders dan gepland. De makers van "De zevende dag" wilden ook iemand van de Brusselse regering in de studio, om het regeringsstandpunt over de geluidshinder rond de luchthaven toe te lichten, maar elf Brusselse politici hebben geweigerd om naar de studio te komen, ook als ze Frans mochten praten.

Meest gelezen