Zuhal Demir: "Unia geen centrum van gelijke kansen maar van polarisering"

Kersvers staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) maakt zich zorgen over Unia. Het centrum voor gelijke kansen moet er zijn voor iedereen, en dat is volgens haar nu niet het geval. Het draagvlak ontbreekt, zei ze in "De zevende dag" op Eén. Unia reageert: "Wij zijn een instelling voor elke burger. Het is jammer en verontrustend dat minister Homans en staatssecretaris Demir dit niet opmerken."

Vlaams minister van Armoedebestrijding en Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA) herhaalt vandaag in "De zondag" haar kritiek op Unia, het centrum voor gelijke kansen. "Dat is niet neutraal, niet objectief, het verdedigt maar één doelgroep, de mensen van allochtone origine", zegt ze.

Staatssecretaris Demir deelt naar eigen zeggen die bezorgdheid. "Ik ben bezorgd om Unia als instelling, er is weinig draagvlak voor, en ik merk dat ook aan reacties van andere mensen. Het is geen centrum van gelijke kansen, maar een centrum van polarisering", vindt Demir.

Ze verwijst naar enkele voorbeelden. "De brief die Unia stuurde naar de Antwerpse schepen Fons Duchateau, over het boerkiniverbod in Antwerpse zwembaden. Daarin zegt Unia dat dat verbod ingaat tegen de antiracismewetgeving. Of de Brusselse schepen Alain Courtois die weigert een huwelijk te voltrekken omdat de bruid zijn hand niet wil schudden, Unia was er als de kippen bij om te zeggen dat hij etnocentrisch was."

De staatssecretaris vindt dat erg polariserend. "Ik verwacht zulke reacties niet van Unia. Ze moeten opkomen voor iedereen. Als ik de cijfers bekijk, lees ik dat veruit de meeste klachten over racisme gaan. Slechts 5 procent van de klachten gaan over leeftijd, 4 procent over geaardheid. Waar zien we dat vandaag de dag de meeste discriminatie op de arbeidsmarkt gebeurt? Leeftijd."

Unia moet volgens Demir een centrum zijn dat opkomt voor alle kansengroepen, ze wil de rol van Unia dan ook opnieuw bekijken. "Voor de komende jaren liggen de budgetten vast, tot en met 2019. Wat ik wél wil doen, is een gesprek aangaan, kijken waar Unia toch wel een draagvlak kan zijn voor de hele samenleving. Ik hoop daar de deelstaten in mee te krijgen."

Unia: "Wij kunnen leven met kritiek, maar graag op basis van feiten"

Unia weerlegt intussen de nieuwe kritiek van minister Homans. "Wij kunnen leven met kritiek, maar graag op basis van feiten", zegt directeur Els Keytsman. "De minister lijkt blind voor de diverse werking van Unia." Haar instelling is er voor elke burger, stelt ze. "We vinden het oprecht jammer en verontrustend dat minister Homans en staatssecretaris Demir dit niet opmerken."

Wat Homans en Demir zeggen, geeft een vertekend beeld van de werking. Unia zoekt "naar de grootste gemene deler tussen mensen ongeacht hun afkomst, handicap, seksuele oriëntatie enzovoort. De antiracismewet en de antidiscriminatiewet vormen de toetssteen voor Unia. Voor ons tellen feiten en die spreken voor zich."

Unia is ook "verbaasd" over "foute informatie" in het kranteninterview met Homans. "Wat ze beweert over het bewust achterhouden van informatie is onjuist en ze citeert ook fout een studie." De organisatie nodigt Homans en Demir uit voor een gesprek.

"Kanszoekende, overheid en bedrijfsleven samen tegen armoede"

Demir had het in "De zevende dag" ook over haar andere bevoegdheid, armoedebestrijding. Welke ambities koestert zij? "Ik wil mij niet vastpinnen op cijfers, dat is niet verstandig, maar ik wil de strijd wel aangaan." Om armoede aan te pakken, wil ze naar eigen zeggen vanuit al haar bevoegdheden werken en fungeren als "makelaar van gelijke kansen."

"Mensen in armoede vinden heel moeilijk toegang tot de arbeidsmarkt. We moeten drie actoren samenbrengen. De kansarme -ik heb het liever over kanszoekende omdat hij of zij op zoek is naar zijn kans-, de overheid, die haar inspanningen levert, maar ook het bedrijfsleven. Ik geloof er heel hard in dat ook de privé bereid is om te werken aan gelijke kansen en armoedebestrijding."

Demir kwam ook terug op het bericht dat de Voedselbanken vorig jaar een record van 143.278 mensen over de vloer kreeg. Het aantal mensen dat de Voedselbanken nodig heeft, stijgt jaar na jaar. "Laat ons niet vergeten dat ook de grote instroom van vluchtelingen een rol speelt in de cijfers van vorig jaar. We zien bijvoorbeeld ook een stijging van het aantal uitgekeerde leeflonen."

"Vind ik dat erg? Ja. De Voedselbanken zouden niet mogen bestaan, maar anderzijds is het ook maar goed dat ze bestaan."

Bekijk het volledige gesprek met Zuhal Demir

Meest gelezen