"Is het voor de N-VA vervelend dat een interfederale instelling goed werk levert?"

"Wij leveren goed en efficiënt werk. Is het dat wat vervelend is? Dat een interfederale instelling goed werk levert?" Zo vraagt Els Keytsman, directeur van het gelijkekansencentrum Unia, zich af na de harde kritiek van de N-VA het voorbije weekend. Waarnemers koppelen die kritiek namelijk aan de wens van de Vlaams-nationalisten om een Vlaams centrum op te richten. Unia is momenteel een interfederale instelling.

Unia werd de voorbije dagen van twee kanten onder vuur genomen. Vlaams N-VA-minister Liesbeth Homans stelde het nut van het centrum openlijk in vraag en haar federale partijgenoot Zuhal Demir sprak van een "polariserend" centrum. Het is al langer geweten dat de N-VA geen hoge pet opheeft van het Interfederaal Gelijkekansencentrum. De kritiek van afgelopen weekend is volgens analisten een georkestreerde aanval van een partij die komaf wil maken met de interfederale structuur van Unia en liever een Vlaams gelijkekansencentrum ziet.

Unia is op dit ogenblik een onafhankelijke instelling die niet onder een welbepaalde minister valt en legt als interfederale instelling verantwoording af aan àlle parlementen van het land. Volgens directeur Keytsman levert haar centrum wel degelijk goed werk. "Is het dat wat vervelend is? Dat een interfederale instelling goed werk levert? Dat is een vraagteken", zegt ze in "De ochtend" op Radio 1. "Het is voor mij geen probleem dat iemand een ander standpunt heeft of een andere architectuur ziet. Ik nodig beide excellenties uit om rond de tafel te gaan zitten. Maar laat ons geen energie stoppen in polariseren en polemiek via de media."

"Vooral de Franstaligen zijn het probleem bij Unia"

De N-VA heeft enkele afgevaardigden in de raad van bestuur van Unia. In De Standaard herhalen die de kritiek van de partij op de instelling. Matthias Storme noemt de interfederale structuur problematisch. "We moeten ons afvragen of dat de goede keuze is geweest", klinkt het. "De structuur moet zeker worden geëvalueerd, dat is trouwens voorzien." Boudewijn Bouckaert is ook streng. "Unia heeft nog altijd niet de omslag gemaakt naar een objectief, onafhankelijk centrum." En volgens Bouckaert zijn vooral de Franstaligen het probleem bij Unia.

Keytsman reageert: "Wij komen maandelijks samen met de raad van bestuur om inhoudelijk te praten over dossiers en ook over andere thema's. Ik zie dat ik nog altijd het vertrouwen geniet. Wij gaan uiteraard over deze kwestie praten bij de volgende raad van bestuur. En ik wil zeker graag met de raad kijken wat er is fout gelopen en wat beter kan."

"Gewoon niet waar dat het door opsplitsen goedkoper en efficiënter wordt"

Een "Vlaamse Unia" is volgens Johan Leman, de oud-directeur van het  Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (de voorloper van Unia), alvast geen goed idee. "Dat het allemaal goedkoper en efficiënter wordt als je een centrum als Unia opsplitst in een Vlaams en een Waals centrum is gewoon niet waar", schrijft hij op Facebook. "Integendeel."

"Als ik het goed begrijp, is mijn vroegere directeursfunctie nu al verdeeld over drie directeurschappen. En ik heb oprecht niets tegen die mensen, maar wil men de mensen eens beginnen uit te leggen wat elk van die opsplitsingsmanoeuvres uiteindelijk kosten! Splits waar nodig, maar niet waar het niet nodig is, uit respect voor de gewone burger die belastingen betaalt."

Meest gelezen