"Nu gevolgen voor Oosterweelverbinding bekijken"

De Antwerpse actiegroepen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal reageren tevreden op de eerste analyse van het zogenoemde radicaal haventracé dat de sleutel kan zijn voor een compromis in het Oosterweeldossier. Een volgende stap moet nu volgens de actiegroepen zijn dat de gevolgen voor de geplande Oosterweelverbinding zelf worden bekeken.
De overkapbaarheid van de ring vergroot.

Op basis van het concept van het radicaal haventracé en in afwachting van een eerste evaluatie daarvan stelden de actiegroepen vorige week al voor om de Oosterweelverbinding voortaan te zien als een soort van stadsring, bestemd voor stedelijk bestemmingsverkeer. De noordelijke kanaaltunnel van de Oosterweelverbinding zou dan geschrapt kunnen worden, wat de ruimtelijke impact op het knooppunt aan het Noordkasteel zou beperken, de overkapbaarheid zou vergroten en bovendien veel goedkoper zou zijn.

"Dat scenario moet net zoals de consequenties van het radicaal haventracé verder doorgerekend worden", stellen de actiegroepen. "Het cijfermateriaal toont alvast aan dat het radicaal haventracé veel doorgaand verkeer wegtrekt van de geplande derde Scheldekruising. In die zin heeft het potentieel, omdat het tegemoet komt aan de vraag van de burgerorganisaties om het verkeer weg te houden van de stad."

Meest gelezen