Geen wettelijk kader voor stroomstootwapens: VSOA Politie trekt aan alarmbel

De politie wil voorlopig geen stroomstootwapens gebruiken, omdat er nog geen wettelijk kader voorzien is. Daarom dient de liberale vakbond VSOA een stakingsaanzegging in. "Op het moment dat het verkeerd loopt, kan de gebruiker verantwoordelijk worden gesteld, omdat het wettelijke kader ontbreekt", legt Vincent Houssin van VSOA uit aan VRT Nieuws. Minister van Binnenlandse Zaken Jambon zegt dat er wel een wettelijk kader is.

Vorige week kondigde minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) aan dat enkele lokale politiezones een proefperiode zouden starten met stroomstootwapens of tasers. Maar VSOA kaart aan dat er nog geen wettelijk kader is voor het gebruik van deze tasers waarmee een agent vanop afstand een elektrische shock kan toedienen om een persoon tijdelijk te verlammen.

"Niet tegen taser, maar wettelijk kader is nodig"

"Er bestaat geen wettelijke basis, waardoor er zich individueel wel een probleem kan stellen op het moment dat het verkeerd loopt. De gebruiker kan op dat moment verantwoordelijk worden gesteld", legt Vincent Houssin van VSOA uit aan VRT Nieuws.

"Wij zijn niet tegen de taser, maar er moet wel een wettelijke regeling en bescherming voor bestaan. Het is nogal logisch dat wanneer er een nieuw wapen ingevoerd wordt, er ook een wettelijke basis voor bestaat."

Stakingsaanzegging

"Zolang minister Jambon wettelijk niet de juiste stappen heeft gezet, is VSOA Politie tegen de start van een proefperiode voor het gebruik van tasers", besluit de VSOA. "Een overheid moet ook het juiste voorbeeld geven." Een stakingsaanzegging was volgens Houssin de enige manier om het punt op de agenda te krijgen.

Nu er een stakingsaanzegging is, is het kabinet-Jambon verplicht binnen de tien dagen een onderhandelingscomité bijeen te roepen. Houssin verwacht dat het VSOA daar de steun zal krijgen van de andere bonden. "Ik veronderstel dat ze dat zullen doen, omdat zij toch ook de rechten van het personeel willen beschermen." Eric Picquer van ACOD Politie gaf vanmorgen alvast aan niet uit te sluiten dat ook de socialistische vakbond zal volgen.

Wel wettelijke basis

Minister Jambon ontkent intussen dat er geen wettelijke basis is om het proefproject op te starten. "Artikel 10 van het KB Bewapening van 3 juni 2007 machtigt de minister van Binnenlandse Zaken om het gebruik van 'bijzondere bewapening" toe te staan, zegt de woordvoerder van Jambon. "Zoals voor alle andere van types van bijzondere bewapening, zal de minister in dat raam voorafgaand aangeven wie, in welke omstandigheden en onder welke opleidingsvoorwaarden de taser mag gebruiken."

Het proefproject, dat dus nog opgestart moet worden, is net bedoeld om de omstandigheden waarbinnen de taser gebruikt zal worden, vast te leggen, aldus de woordvoerder die benadrukt dat politiemensen steeds de nodige opleiding zullen krijgen, alvorens ze het wapen mogen gebruiken. "Er is een rechtsgrond en die zal uiteraard worden nageleefd. Alle stappen die wettelijk voorzien zijn, worden nageleefd", besluit hij.

Meest gelezen