Intendant Oosterweel: "Radicaal haventracé werkt"

Verkennende analyses hebben aangetoond dat het radicaal haventracé een oplossing kan bieden voor de verkeersproblemen in en rond Antwerpen. Dat zegt intendant Alexander D'Hooghe, na overleg met de actiegroepen en de administratie. Minister van Verkeer Weyts reageert positief.

Sinds enkele weken werkt de intendant aan een compromisvoorstel dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verzoent met de bezwaren van de actiegroepen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal. Die lieten al weten dat ze positief staan tegen het voorstel.

Het alternatief, het radicaal haventracé, heeft als doel het doorgaand verkeer zoveel mogelijk rond de stad Antwerpen te leiden door de R2 in de haven infrastructureel te verbeteren en doorgaand verkeer richting de Liefkenshoektunnel te sturen.

Doorgaand verkeer

D'Hooghe heeft vandaag de resultaten van de eerste analyses voorgelegd. Daaruit blijkt dat het radicaal haventracé er effectief in slaagt om het doorgaand verkeer van de ring te houden. De Oosterweelverbinding blijft wel nodig voor het regionale verkeer en om het structurele fileleed aan de Kennedytunnel aan te pakken.

Het radicaal haventracé werkt maar in beperkte mate zonder sturing. Het blijft dus nodig om met dynamisch verkeersmanagement en met gedifferentieerde tolheffing doorgaand verkeer aan te moedigen de keuze te maken voor het haventracé richting Liefkenshoektunnel.

Regionaal verkeer

Die sturende maatregelen zijn vooral gericht op het doorgaand verkeer. Voor het verkeer in en rond de stad moet dat aangevuld worden met investeringen in openbaar vervoer en flankerende maatregelen. "Op die manier biedt de piste van het radicaal haventracé voldoende potentie om een nieuw draagvlak te creëren voor mobiliteit en leefbaarheid in de Antwerpse regio."

"Uit verkennende analyses blijkt dat het radicaal haventracé werkt", besluit de intendant. Op basis van die positieve analyse kan het bestaande overleg de komende weken voortgezet worden, in de hoop zo snel mogelijk te landen met een volledig en door alle betrokken partijen gedragen akkoord over het Oosterweeldossier.

Tweede fase

In een volgende fase zal moeten worden bekeken hoe de sturing van het verkeer precies moet verlopen: wie waar welke tol moet betalen en welke andere beheersmaatregelen nodig zijn. Ook zal de kostprijs bekeken moeten worden. Volgens de intendant is een bijkomend voordeel van het haventracé dat voor de realisering ervan vooral bestaande infrastructuur versterkt zal worden, wat de kosten drukt.

Hij pleit er ook voor de leefbaarheids- en overkappingsprojecten die gekoppeld zijn aan de geherdefinieerde Oosterweelverbinding en die al klaar zijn van start te laten gaan om de leefbaarheid meetbaar en snel te verbeteren.

Positief signaal

Vlaams minister van Verkeer Ben Weyts (N-VA) reageert positief op de eerste analyse van de intendant. "Ik hoed mij in deze saga voor overdreven optimisme, maar alleszins hebben we vandaag opnieuw betekenisvolle stappen vooruitgezet", zegt Weyts.

Dat er voor een sturing van het verkeer een tolheffing zou komen is voor Weyts ook geen probleem. "Een variabele tolheffing in en rond Antwerpen hebben wij altijd als uitgangspunt gehanteerd, dus dat is volledig conform met wat we in de Vlaamse regering tevoren al besloten hebben", besluit hij.

Meest gelezen