Krantencommentaren hekelen "halve waarheden en hele leugens" van Demir en Homans

De aanval van de N-VA op gelijkekansencentrum Unia is ook de krantencommentatoren niet ontgaan. Zij fileren de feitelijke onjuistheden in en de politieke strategie achter de uitlatingen van Zuhal Demir en Liesbeth Homans.

De Standaard: "Demir maakte geen goede beurt"

Waarom hakt Zuhal Demir meteen zo in op de instelling waarvoor ze bevoegd is? Dat vraagt journalist Inge Ghijs van De Standaard zich af. Het antwoord: "De verborgen agenda van de N-VA is al jaren een eigen Vlaams gelijkekansencentrum. De partij wil haar politieke stempel drukken op de werking en visie van zo'n centrum".

"Vlaams, maar niet onafhankelijk", analyseert De Standaard. Volgens de krant heeft de N-VA echter geen argumenten om zo'n Vlaams centrum uit de grond te stampen. "En als ze argumenten aanhaalt, doorstaan ze de toets met de werkelijkheid niet."

Commentator Inge Ghijs verwijst daarvoor naar de uitspraken van kersvers staatssecretaris Zuhal Demir. "Zij kwam slecht geïnformeerd ten ijs, want ze verweet  Unia dat het zich te veel met de zwartepietendiscussie bezighoudt. Achteraf moet ze hebben beseft dat ze Unia verwisseld had met het Minderhedenforum."

Het Nieuwsblad: "Na Bracke-perikelen is er de N-VA veel aan gelegen om onderwerp te veranderen"

"Wat is vandaag het grootste politieke probleem? Afgaand op het voorbije weekend moeten we tot onze verrassing zeggen dat het blijkbaar Unia is", schrijft een ironische Liesbeth Van Impe, hoofdredacteur van Het Nieuwsblad.

Ook Van Impe wijst op de fouten in het discours van zowel federaal staatssecretaris Demir als Vlaams minister Homans. "Zo gecoördineerd de aanval was, zo slecht was hij ook voorbereid. Demir noch Homans wist hem te verpakken in interviews waarin ze géén feitelijke fouten maakten." De kritiek van Van Impe is scherp: "Boudweg beweren dat racisme bij allochtonen niet in een rapport staat als het er zwart op wit wel in staat, getuigt in het beste geval van luiheid, in het slechtste geval van slechte wil".

Het Nieuwsblad ontwaart een politieke strategie van de Vlaams-nationalisten. "Je kan je nauwelijks van de indruk ontdoen dat er meer aan de hand is. Na de Bracke-perikelen is er N-VA blijkbaar veel aan gelegen om van onderwerp te veranderen. En daarvoor wordt rijzende ster Demir zelfs zonder veel scrupules vastgeklonken aan zinkend schip Homans."

De Morgen: "Een georganiseerde aanval"

Ook opiniërend hoofdredacteur van De Morgen Bart Eeckhout hekelt de "feitenvrije stellingname" van staatssecretaris Demir in haar kritiek op Unia. En hij maakt de vergelijking met hoe de Mechelse commissaris Jinnih Beels vorige week reageerde op racistische commentaren op haar persoon. "Je zou verwachten dat de nieuwe staatssecretaris voor Gelijke Kansen dat incident zou aangrijpen om de strijd tegen racisme te ondersteunen. Demir verkoos te starten met een ander doelwit: Unia."

Een handige afleiding op een moment dat de partij het lastig heeft, stelt De Morgen vast. "Maar het is meer dan tactiek. De aanval op Unia past in een breder programma. De N-VA vindt dat de Vlaming niet te veel lastiggevallen moet worden met gezeur over racisme."

"De strijd om Unia is niet betekenisloos", gaat Eeckhout voort. "Steentje per steentje lijkt de N-VA de grondwaarde van gelijkwaardigheid af te breken. Progressieve stemmen moeten zich geen illusie maken. Dit beleid en discours draagt de goedkeuring weg van een grote meerderheid van het kiespubliek van de N-VA."

Le Soir: "Het nulpunt van de politiek"

Aan de andere kant van de taalgrens hakt Le Soir in op de uitlatingen van Zuhal Demir en Liesbeth Homans. "Het nulpunt van de politiek werd ons dit weekend door hen op een plateautje aangeboden", schrijft hoofdredactrice Béatrice Delvaux.

"We hebben genoeg van deze manier van aan politiek doen, zonder het dossier te kennen, door met karikaturen te werken en alternatieve waarheden te poneren vooraleer men zelfs - in het geval van mevrouw Demir - de mensen heeft ontmoet die men aanvalt."

Hoofdredactrice Delvaux countert al snel de mogelijke kritiek dat haar krant enkel de N-VA zou viseren. "Het gaat hier over dezelfde karikaturen als die van ene Jacqueline Galant (ex-minister voor de Franstalige liberalen, nvdr.). Begrijpen de dames en heren politici dan niet dat de mensen oplossingen willen, en geen uitlatingen die lawaai of afleiding veroorzaken?"

Meest gelezen