Van Goethem: "Unia neemt heel uitzonderlijk stelling in"

Volgens Herman Van Goethem, rector van de Universiteit Antwerpen en lid van de raad van bestuur van Unia, ligt de focus van pers en publieke opinie te veel op deelaspecten van het werk van Unia, terwijl het interfederaal gelijkekansencentrum eigenlijk veel meer doet, zoals bijvoorbeeld bemiddelen voor het effectief tot een proces komt.

"De focus van pers en publieke opinie ligt op bepaalde deelaspecten", zegt Van Goethem in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Die staan nu midden in de aandacht en dat is buiten proportie." Die deelaspecten, dat zijn de polemische dossiers of juridische procedures waarmee Unie de jongste tijd het nieuws heeft gehaald.

"Unia werkt binnen de grenzen van de wet", verduidelijkt hij. "Unia bemiddelt vaak op voorhand, en dat zien de mensen veel minder." Een voorbeeld: "Het is veel efficiënter om iets van een website of een blog te laten weghalen dan het tot een proces te laten komen." Dat Unia er alleen voor allochtonen zou zijn, ontkent Van Goethem. "Unia is een grote organisatie en behandelt constant allerlei dossiers van discriminatie, óók op het vlak van leeftijd, handicap, afkomst, seksuele geaardheid, enz..."

Selectieve verontwaardiging?

Dat Unia er meer voor moslims dan voor joden zou zijn, nuanceert Herman Van Goethem. "Ik denk dat er 20 of 30 keer meer moslims dan joden in België zijn." Dan hoeft het niet te verwonderen dat er ook veel meer zaken zijn waarbij moslims betrokken zijn.

Maar er is meer. "Bij joden gaat het vaak over opiniedelicten, wat om technische redenen moeilijker vervolgbaar is. Bij andere groepen gaat het vaker om discriminatie op de werkvloer of door verhuurders. Dat is gemakkelijker aantoonbaar."

Polarisering, zei u?

"Unia neemt heel uitzonderlijk stelling in, wanneer men bijvoorbeeld vindt dat er precisering nodig is." Van Goethem haalt het voorbeeld aan van de Brusselse schepen die een huwelijk weigert te voltrekken omdat de vrouw van het koppel hem weigert een hand te geven. "Wij vinden zoiets niet oké, maar Unia wijst erop dat je iets beleidsmatig introduceert als je daar gevolgen aan verbindt. De vrouw moet een hand geven, dat is misschien wel juist. Maar zeggen dat je geen huwelijk sluit, is wel een brug te ver."

Van Goethem wil meer nuance in het Unia-debat brengen. "Je moet verantwoording afleggen waar het moet, en voor zover ik weet, doet Unia dat. De polarisering neemt geweldig toe. Unia en wij allemaal hebben een rol te spelen in het doen afnemen van die polarisering en in het naar elkaar toe brengen van mensen."

Meest gelezen