Vorig jaar 2.500 inbreuken voor zwartwerk in horeca

Vorig jaar zijn er 2.523 inbreuken vastgesteld voor zwartwerk in de horecasector in ons land. Dat blijkt uit de bijna volledige cijfers van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD), de instantie die de gemeenschappelijke controles van de sociale inspectiediensten coördineert, heeft vorig jaar 3.607 gezamenlijke controles uitgevoerd.

"In totaal werden er dus 2.523 inbreuken vastgesteld, maar dat betekent niet dat 2 op de 3 werkgevers in de horeca niet in orde zou zijn met de arbeids- en sociale wetgeving. In één zaak kunnen meerdere inbreuken worden vastgesteld", klinkt het bij de FOD.

Aangifte bij RSZ

De meeste inbreuken (1.141) hadden te maken met de Dimona (Déclaration Immédiate/Onmiddellijke Aangifte), het elektronische bericht waarmee de werkgever iedere indiensttreding en uitdiensttreding van een werknemer aangeeft bij de RSZ.

Voorts waren er 808 inbreuken op deeltijdse arbeid, 327 op de werkloosheidsregelementering, 170 op de tewerkstelling van illegale werknemers (buitenlanders zonder arbeids- en/of verblijfsvergunning), 36 op de regels rond Limosa, het informatiesysteem over het aantal buitenlandse gedetacheerde werknemers en zelfstandigen die in België werken, 13 op de beroepskaart voor buitenlandse zelfstandigen. Ten slotte waren er nog 28 andere inbreuken.

In 2015 waren er nog 2.689 inbreuken op 3.519 controles.

Meest gelezen