"Vlaamse overheid moet praktijktesten met cv's invoeren om discriminatie tegen te gaan"

De SERV, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, wil dat de Vlaamse overheid praktijktesten invoert om discriminatie bij aanwervingen tegen te gaan. Dat is het advies van de SERV aan Vlaams minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA). Homans is niet van plan dat advies op te volgen.

De SERV adviseert de Vlaamse overheid om praktijktesten met cv's in te voeren om discriminatie bij aanwervingen tegen te gaan. Vorig jaar opende het gelijkekansencentrum Unia 132 dossiers over gevallen in de openbare sector waarin gelijke kansen niet zouden worden gerespecteerd.

"Zulke praktijktesten worden uitgevoerd met verschillende cv's waarin dezelfde kwalificaties worden vermeld, maar met verschillende namen. Dan wordt gekeken naar het verschil in respons voor een cv met een autochtone en een cv met een allochtone naam erop", stelt Niels Morsink van de SERV.

Homans

Vlaams minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans "was en is geen voorstander van praktijktesten" om discriminatie op te sporen, laat haar woordvoerder in een reactie weten. 

Homans vindt het bovendien vreemd dat de werkgevers voor een invoering ervan zouden pleiten. In het verleden kwamen koepelorganisaties Unizo en Voka immers met juridische en praktische bezwaren, merkt haar woordvoerder op.

Volgens Homans is de Vlaamse overheid een correcte werkgever. "Ons diversiteitsplan staat vol met concrete acties en aanbevelingen om de verschillende streefcijfers te behalen. Die zijn veel belangrijker dan praktijktesten die weinig zoden aan de dijk zullen zetten", zegt de woordvoerder.

De dienst Diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid maakt jaarlijks een actieplan op ter bevordering van de gelijke kansen en tewerkstelling van kansengroepen binnen de Vlaamse administratie.

Meest gelezen