Deze 12 bacteriën vormen het grootste gevaar voor de menselijke gezondheid

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft voor het eerst een lijst gepubliceerd met de 12 gevaarlijkste bacteriënfamilies voor de mens, allemaal bacteriën die in grote mate resistent zijn tegen antibiotica. De WHO wil met de opsomming de strijd aangaan tegen die resistente bacteriën.

De WHO heeft de lijst van 12 opgedeeld in drie categorieën, naargelang de prioriteit: kritiek, hoog en middelhoog. Vaak zijn de bacteriën multiresistent. Op nummer 1 van de lijst staat volgens de organisatie de Acinetobacter baumannii, een ziekenhuisbacterie. Vooral de luchtwegen en de longen worden aangetast door de bacterie. Maar ook salmonella, staphylociccus aureus of Neisseria gonorrhoeae komen op de lijst voor. De bacteriën kunnen hun immuniteit aan geneesmiddelen ook doorgeven aan andere bacteriën.

Dodelijk

Vooral voor ziekenhuizen, verzorgingshuizen en patiënten die ventilatoren en bloedkatheters nodig hebben vormen de multiresistente bacteriën een groot risico. Wanneer patiënten besmet raken met een van de bacteriën kunnen er dodelijke infecties in het bloed of longontstekingen optreden.

Tubercolose is niet in de lijst opgenomen. De laatste jaren is de resistentie van de bacterie nochtans sterk gestegen. Maar volgens de WHO wordt tubercolose al via andere programma's bestreden. Ook streptokokken A en B en chlamydia ontbreken omdat zij op dit moment (nog) geen groot risico inhouden voor de volksgezondheid.

Tijd dringt

Met de lijst wil de WHO beleidsmakers aansporen om te investeren in nieuwe antibiotica en wetenschappers stimuleren in hun onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen. Marie-Paule Kieny van de WHO benadrukt dat het vijf voor twaalf is. "De resistentie van antibiotica blijft maar groeien en de behandelingsopties raken uitgeput. Als we het alleen aan de marktkrachten overlaten, zullen we de meest dringende antibiotica niet op tijd ontwikkelen."

Ook Herman Goossens van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen benadrukt het belang van de lijst. "De lijst helpt enerzijds de politici om prioriteiten te stellen en anderzijds diegenen die willen investeren in de zoektocht naar nieuwe antibiotica. De lijst wijst in welke richting de investeringen moeten gaan - zowel in de publieke sector als de private sector - door te zeggen: "Kijk, tegen deze bacteriën moet u absoluut investeren en tegen andere moet u helemaal niet investeren."

Welke bacteriën vormen de grootste bedreiging voor de menselijke gezondheid?

Kritieke prioriteit

 • Acinetobacter baumannii
 • Pseudomonas aeruginosa
 •  Enterobacteriaceae

Hoge prioriteit

 • Enterococcus faecium
 • Staphylococcus aureus
 • Helicobacter pylori
 • Campylobacter spp.
 • Salmonellae
 • Neisseria gonorrhoeae

Middelhoge prioriteit

 • Streptococcus pneumoniae
 • Haemophilus influenzae
 • Shigella spp.

Meest gelezen