Douane onderschepte vorig jaar 3,9 miljoen pakjes namaaksigaretten

De douane heeft vorig jaar in de Belgische havens en luchthavens bijna vier miljoen pakjes namaaksigaretten in beslag genomen. In 2015 waren dat maar ruim 100.000 pakjes.

Vorig jaar werden in totaal 4.301.417 namaakgoederen in beslag genomen, waarvan het grootste deel namaaksigaretten, zo'n 3.881.406. In 2015 waren dat er maar 100.000. Een enorm verschil dat deels verklaard kan worden door de opmars in 2015 van de zogenoemde "cheap whites", illegale sigaretten zonder merk. Die worden niet onder de namaakproducten gerekend, omdat ze geen merk dragen.

Het aantal namaakkledij, waaronder schoenen en handtassen, is verdubbeld tegenover 2015 en er werd ook vier keer meer electro- en informaticamateriaal in beslag genomen. Een opmerkelijke vaststelling, zegt Francis Adyns van de FOD Financiën. "In 2016 werden 125.000 stuks elektro- en informaticamateriaal in beslag genomen, tegenover 30.000 stuks in 2015. Die verviervoudiging heeft alles te maken met één grote inbeslagname van kleine onderdelen voor pc's en laptops."

Meest gelezen