Wat verandert er allemaal vanaf 1 maart?

Een nieuwe maand brengt een aantal aanpassingen en veranderingen met zich mee. Zo stijgt onze elektriciteitsfactuur opnieuw enkele euro's en bant Wallonië alvast dunne plastic zakjes in winkels om groenten en fruit te verpakken.

Fiscaal gunstregime voor Deliveroo en Airbnb

Platformen van de deeleconomie, zoals Deliveroo, Airbnb en dergelijke, kunnen vanaf 1 maart 10 procent bedrijfsvoorheffing inhouden op wat mensen via hen verdienen. De nadruk ligt op "kunnen", want nog geen enkel platform heeft de nodige erkenning gekregen van de FOD Financiën.

De heffing is van toepassing op het brutobedrag dat mensen via deze platformen verdienen. Het gunstregime geldt in 2017 tot een bedrag van 5.100 euro, maar in de praktijk zullen de werkelijke inkomsten lager liggen. De erkende platformen zullen 10 procent bedrijfsvoorheffing inhouden van dat brutobedrag en storten die belasting zelf door aan de fiscus. Toch zullen de inkomsten ook nog altijd via de jaarlijkse belastingaangifte doorgegeven moeten worden. De redenering daar is dat het mogelijk is dat er via verschillende platformen bijgeklust wordt.

Lees hier meer.

Elektriciteitsfactuur wordt enkele euro's duurder

Door verhoogde transmissienettarieven wordt de Vlaamse elektriciteitsfactuur weer wat duurder. Voor een gemiddeld gezin dat op een jaar 3.500 kWh verbruikt, komt er jaarlijks 5,26 euro bij, of 0,5 procent. De transmissienettarieven zijn het gedeelte van de elektriciteitsfactuur voor het gebruik van het hoogspanningsnet.

De Vlaamse energieregulator kondigde de verhoging half februari aan, en wees er toen op dat die "in hoofdzaak het gevolg (is) van de Elia-tarieven voor 2017 die door de Creg werden goedgekeurd". Elia is de beheerder van de hoogspanningsleidingen, de Creg is de federale energieregulator.

Lees hier meer.

Bijstand op rijexamen door tolk beperkt tot vier talen

Wie geen Nederlands kan en toch het rijexamen wil afleggen, kan dat enkel nog doen met de hulp van een beëdigde tolk Duits, Engels of Frans. Die nieuwe regel past in de hervorming van het rijexamen. De andere maatregelen gaan in op 1 juni. Die hervorming geldt echter enkel voor het Vlaams Gewest, omdat die sinds de zesde staatshervorming bevoegd is voor verkeersveiligheid.

Vanaf 1 juni worden zware fouten op het theoretisch examen zwaarder bestraft, moeten autobestuurders in spe zes in plaats van twee manoeuvres doen en verdwijnt de straftijd van drie jaar voor bestuurders die hun voorlopig rijbewijs laten vervallen.

Lees hier meer.

Vijf federale organisaties smelten samen tot één FOD

Vijf federale organisaties worden samengevoegd in een nieuwe structuur: de FOD Beleid en Ondersteuning. Volgens minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) gaat het om een belangrijke tussenstap in de hertekening van het federale landschap en een tastbare realisatie binnen het redesign van de overheid.

Doelstelling van de nieuw op te richten organisatie is de andere overheidsdiensten ondersteunen in tal van domeinen. Dat gaat van digitale transformatie tot personeelsbeheer, maar ook aankopen en begroting komen aan bod. De organisaties die in de structuur opgaan, zijn de diensten van de FOD Personeel en Organisatie, de FOD Budget en Beheerscontrole, Fedict, Selor en Empreva.

Wallonië verbiedt plastic zakjes

In de Waalse supermarkten zijn geen dunne plastic zakjes meer te vinden om fruit en groenten te verpakken. De gewone boodschappentassen die aan de kassa te verkrijgen zijn, zijn al sinds 1 december vorig jaar verboden.

In Vlaanderen pleit minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) ook voor zo'n verbod, maar het is nog niet duidelijk wanneer dat zou worden ingevoerd. Er zijn in Wallonië wel uitzonderingen mogelijk om hygiënische redenen als er geen alternatieven bestaan.

Lees hier meer.

Meest gelezen