Drie keer meer verdwijningen niet-begeleide minderjarige vreemdelingen gemeld

Child Focus luidt de alarmbel over het aantal niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die na enige tijd weer spoorloos verdwijnen. Dat meldt de organisatie aan VRT Nieuws. Vorig jaar kreeg Child Focus melding van 116 verdwijningen, dat is drie keer meer dan in 2015. Omdat de jongeren erg kwetsbaar lopen ze volgens Child Focus een groot risico om het slachtoffer te worden van mensenhandel en uitbuiting.

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) zijn kinderen uit een land buiten de Europese Economische Ruimte die in België aankomen zonder ouders of wettelijke voogd.

Vaak gaat het om kwetsbare jongeren met traumatische ervaringen die, omdat ze niet omringd worden door een gezin, een grote behoefte hebben aan psychologische ondersteuning en praktische begeleiding. Bovendien is 60 procent van de kinderen jonger dan 16. Wegens hun kwetsbare situatie lopen ze meer kans op uitbuiting, op seksueel, economisch of ander vlak.

Precieze aantal niet bekend

Hoeveel van die jongeren precies verdwijnen, valt moeilijk in te schatten, zegt Child Focus. Vorig jaar schatte de Europese politiedienst Europol hun aantal op 10.000 voor heel Europa. Maar dat is wellicht een onderschatting van het werkelijke aantal.

In tegenstelling tot andere verdwijningen zijn er hier immers geen ongeruste ouders die alarm slaan. Child Focus is dus volledig afhankelijk van de politie, de instelling waar de jongere verbleef of de voogd om melding te doen.

Sensibilisering werpt vruchten af

Child Focus besteedde het afgelopen jaar veel tijd en energie aan het sensibiliseren van die partners. Met succes, zo blijkt, want in 2016 behandelde de organisatie 162 dossiers van vermiste NBMV's. 116 meldingen daarvan waren nieuw. Ter vergelijking: in 2015 werden 66 dossiers behandeld, waarvan 36 nieuwe meldingen.

Toch is er nog ruimte voor verbetering, want uit cijfers van de Dienst Voogdij blijkt dat er vorig jaar 284 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen verdwenen uit het opvangsysteem.

Zorgwekkend

De situatie is dan ook zorgwekkend, zegt Dirk Depover van Child Focus. "Het gaat om honderden kinderen, veel meer kinderen dan die bij Child Focus werden gemeld."

"Het is belangrijk dat de politiediensten en de betrokken hulpverleners daar aandacht blijven voor hebben, want tenslotte zouden we er met z'n allen moeten voor zorgen dat geen enkele van die kinderen nog vermist raakt."

64 dossiers afgesloten

Klein lichtpuntje is wel dat vorig jaar ook 64 dossiers werden afgesloten. In 1 op de 3 gevallen werd de jongere door de politie of een derde teruggevonden, 1 op de 3 keerde zelf terug naar het opvangcentrum en in 1 op de 5 verdwijningsdossiers kreeg Child Focus het bericht dat de jongere in buitenland en/of in veiligheid was. In de andere gevallen ging het onder meer om misverstanden.

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open VLD) heeft de problematiek vanmiddag in het Europees Parlement aangekaart. "In de buurt van conflicten moeten we goeie opvang uitbouwen", zegt ze. "We moeten de kinderen identificeren en een snelle samenwerking tussen verschillende landen op touw zetten als ze verdwijnen."

"We moeten ook good practices uitwisselen door te kijken naar landen waar het wel beter gaat en naar centra waar het beter gaat. Mits heel veel inspanningen zouden we het toch echt beter moeten kunnen doen."

Meest gelezen