Fin de siècle herleeft in het Van Gogh Museum

Liefhebbers van prentkunst uit het fin-de-siècletijdperk (1890-1905) kunnen vanaf zaterdag hun hart ophalen in het Van Gogh Museum in Amsterdam. In de tentoonstelling "Prints in Paris 1900. Van elitair tot populair" worden 250 prenten geëxposeerd, waaronder werk van Toulouse-Lautrec, Bonnard en Degas. Onder meer de beroemde affiches van Le Chat Noir en Le Moulin Rouge zijn te zien.

De tentoonstelling "Prints in Paris 1900. Van elitair tot populair" geeft een beeld van het kosmopolitische leven in Parijs aan het eind van de negentiende eeuw.

De Franse hoofdstad gold in die tijd als de artistieke hoofdstad van de wereld. Aanvankelijk werden prenten gebruikt als reproductie van kunstwerken voor een groot publiek. In de tweede helft van de negentiende eeuw veranderde dat en werden de prenten zelf ook gezien als kunstwerken. Kunstenaars experimenteerden volop met nieuwe technieken, met vernieuwende prentkunst als resultaat.

Speciaal voor de tentoonstelling zijn vier rijk gedecoreerde interieurs uit die tijd ingericht, waar de bezoeker kan zien hoe de Parijse elite de prenten destijds in beslotenheid bekeek en bewaarde. Op de bovenverdieping van het museum worden de prenten juist getoond in het straat- en nachtleven van Parijs. Hoogtepunt is de levensgrote affiche "De straat" van Théophile-Alexandre Steinlen.

Het Van Gogh Museum heeft een van de mooiste collecties prentkunst uit het fin de siècle. Sinds een jaar is de collectie, die 1800 prenten telt, online te bekijken. Van Gogh zelf overleed in 1890. De expo in het Van Gogh Museum loopt tot en met 11 juni 2017.

Meest gelezen