N-VA: "Energiefactuur kan per jaar 115 euro lager"

Voor een gemiddeld gezin kan de energiefactuur zo'n 115 euro lager. Dat zegt N-VA-energiespecialist Andries Gryffroy in De Morgen en Het Laatste Nieuws. Een van de maatregelen om de energiefactuur te laten zakken, is via... jawel, een nieuwe taks.

De energiefactuur is op 1 januari opnieuw gestegen. Voor een gezin met een doorsneeverbruik stegen de nettarieven met 53 euro: met 45 euro voor elektriciteit en met 8 euro voor aardgas.

"We moeten op zoek naar een oplossing voor de steeds hoger wordende energiefactuur", zegt Gryffroy in de kranten. "Tegelijkertijd moeten we de structuren erachter vereenvoudigen en transparanter maken."

Nieuwe heffing

Een van de maatregelen waaraan Gryffroy denkt, is een nieuwe heffing. "'Haal alle verborgen taksen uit de energiefactuur en beschouw die als één heffing. In je energiefactuur betaal je op die kost nog 21 procent btw, bij een heffing valt die weg."

Voor een gemiddeld gezin dat elektriciteit en gas verbruikt, zou dat neerkomen op een besparing van 50 euro per jaar, zegt Gryffroy. Voor wie enkel elektriciteit heeft, zou het een besparing van 40 euro zijn. Bovendien is zo'n heffing volgens Gryffroy ook afgesproken bij de regeringsonderhandelingen. "Zo staat in het regeerakkoord de intentie om een Vlaamse energiebijdrage in te voeren."

Vereenvoudigen van structuren

Wat het vereenvoudigen van de structuren betreft, pleitte de N-VA al voor een eenmaking van de netbeheerders Infrax en Eandis. Dat moet toelaten om in heel wat ondersteunende diensten te knippen, zegt Gryffroy. "Dan heb je bijvoorbeeld geen twee boekhoudkundige diensten nodig." Gryffroy schat dat men daar zeker 150 miljoen euro mee kan besparen. Een fusie zou volgens Gryffroy ook relatief makkelijk te realiseren zijn. Zo wijst hij op de leeftijdspiramide binnen die bedrijven, daardoor zouden er de komende 5 à 10 jaar heel wat natuurlijke afvloeiingen zijn."

Voor gezinnen met een gemiddeld verbruik zou een samenvoeging van Eandis en Infrax een besparing van 65 euro per jaar betekenen, aldus Gryffroy. De elektriciteitsfactuur wordt zo 25 euro per jaar lager, de aardgasrekening daalt met 40 euro.

In totaal kan de energiefactuur volgens Gryffroy in het beste geval met 115 euro per gezin omlaag. 

"Opletten voor vestzak-broekzakoperatie"

Vlaams Parlementslid Robrecht Botthuyne van coalitiepartner CD&V heeft wel oren naar het voorstel van Gryffroy, vooral dan wat de integratie van Eandis en Infrax betreft. Wel wil hij dat de N-VA eerst haar cijfers op orde heeft. "Vorige maand stelde de Antwerpse schepen Koen Kennis hetzelfde voor en toen zei hij dat dit een besparing van 100 miljoen euro kan opleveren", zegt hij in "De wereld vandaag". "Gryffroy heeft het nu al over 150 miljoen euro."

"Efficiëntiewinsten moeten we aan de gebruiker doorstorten, maar we mogen geen zaken beloven die we niet kunnen waarmaken. Bovendien moeten we erover waken dat onze dienstverlening op punt blijft."

Het voorstel om de Vlaamse energieheffing te verhogen en daarmee alle andere verborgen taksen op de energiefactuur teniet te doen, zint Botthuyne minder. "We moeten opletten dat het geen vestzak-broekzakoperatie wordt. Als de btw zakt of wegvalt, dan betekent dit uiteraard minder inkomsten voor de federale overheid."

"Een extra heffing om de factuur te verlagen, wie gelooft dat nu?"

"Elk voorstel om de energiefactuur opnieuw betaalbaar te maken is welkom", zegt Vlaams Parlementslid Rob Beenders (SP.A). "Het klinkt alleen nogal ongeloofwaardig als het van een partij komt die de afgelopen drie jaar elke kans heeft aangegrepen om de facturen te verhogen: de btw is verhoogd naar 21%, gratis stroom is afgeschaft, er is een onrechtvaardige Turteltaks ingevoerd en er is een extra vennootschapsbelasting ingevoerd.”

Ook bij het voorstel om Eandis en Infrax samen te voegen, stelt Beenders zich vragen. "Waarom heeft de N-VA vorige zomer de fusie tegengehouden? Hierdoor is cruciale tijd verloren gegaan."

De partij SP.A stelt op haar beurt voor om de btw te verlagen van 21 procent naar 6 procent. "Op deze manier wordt elektriciteit als een basisproduct belast. Dat is eenvoudig en snel in te voeren. We rekenen erop dat, na het voorstel van de N-VA, de partij deze maatregel mee ondersteunt."